tl
 
pr
ny
prick

Vykort

prick

Behöver du hyra någon av våra släpkärror under semestern?
Hur det går till ser du på denna bilaga >>>.

Inskrivet av sekreteraren 2020-07-11

prick

Halvårssummering av 2020

Hej
Har satt mig för att försöka summera första halvåret 2020 i ord vilket kan vara rätt svårt när man ska titta i backspegeln.

I början på året så hade vi en medlemsomröstning om vårt mertidsavtal vilket var oerhört glädjande att så många tog chansen att rösta för eller emot där majoriteten röstade för att vi kör 38 timmar mera på våren mot att vi lägger ut det i ledighet på hösten.

Vi startade året starkt och volymerna höll i sig på en ganska hög nivå även om de inte var som 2019 så var det en hög och bra beläggning. Sedan dök det upp något elakt litet virus som ställde till det för hela världen. Runt detta så har det förhandlats fram ett krisavtal inom Volvo koncernen där det finns lite olika permitteringsnivåer som i vårt fall landade i att vi skulle jobba 40% och vara lediga 60% under 10 veckor, den delen höll ju nästan. Men medan vi var hemma så såg företagsledningen hur orderboken föll och de trodde på ytterligare dropp i den så avtalet blev lätt förändrat under resans gång till att gälla i 6 månader. När vi väl satt detta på plats så ökar glädjande nog orderingången till riktigt hyggliga nivåer. Så inom produktionen så kommer många hamna på 80% jobb. Medan vissa som ej står i direkt produktion rullar vidare på 60% ledighet och det har framförallt varit tjänstemän som fortsatt så. Ganska snart stod det klart att den grundbemanningen vi har inte kommer räcka till (vilket vi har påtalat för företaget under en lång tid). Så från klubbens sida så har vi gått med på att låta ett antal tjänstemän hjälpa till i produktion på både gott och ont. Företaget har även lyckats visstidsanställa 3 personer för att få upp bemanningen lite.  Även många indirekta har fått gått ut från sina ordinarie tjänster till monteringen och hjälpa till. Det brottas hårt med kvalitén eftersom det har varit svårt att hinna med upplärningen på ett strukturerat sätt.

Det har även lagts ett varsel från företagets sida som omfattar bara tjänstemän och i Hallsberg berör det ca 10 personer som det nu skall börja förhandlas om vad som kommer ske runt dessa personer
Vill även betona att det inte finns några diskussioner överhuvudtaget om varsel på arbetarsidan utan företaget ser att vi ligger bra med till med bemanningen där. Även om vi från klubben till och med skulle vilja påstå att vi är underbemannade.
Företaget har även tackat av Björn Nylin som mångårig produktionsledare (47 års anställning) och därmed lämnar en av de sista kulturbärarna företaget på ledarsidan.
Det kommer innebära lite omorganisation ibland ledarna på svetssidan där Mikael Hagberg tar klivet från golvet upp till att bli produktionsledare. Det finns även en vakans som PL på monteringssidan när Mikael Z slutade i maj.
Sedan får vi se vad hösten har att erbjuda men det vi ser är att orderböckerna fylls på och vi kan ta Braås som exempel så har dom välfyllda orderböcker långt in i november

Vill även passa på att önska alla en varm och härlig semester och att ni passar på o njuta av den välförtjänta vilan

Med vänlig hälsning
Henrik

Inskrivet av sekreteraren 2020-06-14

prick

 

prick
Tidigare nyheter: 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 ,

prick

logga
Bilder och foton från vår verksamhet >>>
Tidigare "Styrelsen har ordet": Ord13 , Ord14, Ord15 , Ord16 , Ord17 , Ord18
 
pr
Ny bild på styrelsen kommer!
Vision
löftet
knapp
knapp
Knappfb
 
pr

Senaste uppdatering: 2020-07-11

logga