tl
 
pr
ny
prick

Nomineringsmötet Volvo Verkstadsklubb - uppdatering:
Plats för möter blir matsalen på Volvo CE kl. 16.15. Läs mera på affischen och hur du anmäler dig: >>>

Den 26 november kommer vi att ha nästa medlemsmöte. De förtroendeuppdrag som då ska nomineras för att sedan väljas på årsmötet är:
En kassör på 2 år
Två styrelseledamöter på 2 år
Tre styrelsesuppleanter på 1 år
En revisor på 2 år
En revisorsuppleant på 1 år
Valberedning är Jan-Åke (Janos) Johansson och Anders Levinsson.
Alla medlemmar är välkomna på medlemsmötet och vi återkommer längre fram om tid och plats.

Inskrivet av sekreteraren 2019-10-06/2019-11-16

prick

Avtalsrörelsen har startat

Våra centrala avtal går ut 2020-03-31 och parterna har startat avtalsrörelsen. Tidplanen som är satt kan du läsa här >>>
På IF Metalls hemsida publiceras med jämna mellanrum nyheter och annat av intresse om Avtal2020, följ nyheterna här >>>

Inskrivet av sekreteraren 2019-10-27

prick

Skyddsombudsträff genomfördes i Örebro den 22 oktober och en rapport om dagen finns att läsa här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2019-10-27

prick

 

prick
Tidigare nyheter: 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 ,

prick

logga
Bilder och foton från vår verksamhet >>>
Tidigare "Styrelsen har ordet": Ord13 , Ord14, Ord15 , Ord16 , Ord17 , Ord18
 
pr
Foto
Vision
löftet
knapp
knapp
Knappfb
 
pr

Senaste uppdatering: 2019-11-16

logga