tl
 
pr
ny
prick

Angående korttidspermittering:
Volvokoncernen startar nu upp verksamheten gradvis och för oss i Hallsberg är det produktionsstart måndagen den 4 maj, vilket du ska ha fått besked om av din chef/produktionsledare.

Tyvärr är osäkerheten fortsatt mycket stor och covid-19 pandemin fortsätter att påverka människors liv världen över. Den påverkar affärsverksamheten i en utsträckning som ingen av oss hade kunnat förutse. Utifrån affärsläget har beslut tagits att förlänga nuvarande avtal om korttidspermittering från 10 veckor till 6 månader vilken startar från det tidigare förhandlade startdatumet 23 mars 2020 och sträcker sig till 22 september 2020. Avtalet följer även fortsättningsvis 60 procent permittering och 40 procent arbete. Lokal förhandling har skett med Verkstadsklubben.

Den huvudsakliga anledningen till att vi förhandlat om och förlängt avtalet om korttidspermittering är för att undvika varsel. Det finns inga garantier – men ambitionen är gemensam.

När det gäller semestern så är semesterlagen fortfarande tillämplig, vilket innebär att du som anställd har rätt till fyra veckors sammanhängande semester. I vårt fall ligger huvudsemestern vecka 29 – 32 och under semestern har man dessutom full ersättning (semesterersättning + lön).

Inskrivet av sekreteraren 2020-04-23

prick

Hyra av släpkärrorna under permitteringstiden:

Det går att hyra våra kärror även under tiden vi är permitterade men det är ett annat bokningsförfarande. Kontakta Henrik Zegelsson för bokning, se hur du gör här >>>.

Fr.o.m. den 14/4 är det sommardäck på kärrorna.

Inskrivet av sekreteraren 2020-03-29

prick

Ja så kom då den dagen vi hoppades att slippa - korttidspermitterade p.g.a. ett virus som sveper över vår värld. Att inte få gå till jobbet av en sådan anledning känns i alla fall för mig väldigt tråkigt och lite oroligt. Nu får vi göra det bästa av situationen och försöka vara positiva. Passa på och vila, pyssla hemma, ha kontakt med nära och kära på ett rätt sätt men mest av allt - var rädd om dig så ses vi snart igen.

Tankar från eder sekreterare 2020-03-29

prick

Avtalsörelsen är pga Covid-19/Coronaviruset framflyttad till hösten 2020. centrala avtalet är förlängt t.o.m. 2020-10-31.

Avtalsrörelsen pågår
Våra centrala avtal går ut 2020-03-31 och parterna har startat avtalsrörelsen. Tidplanen som är satt kan du läsa här >>>
På IF Metalls hemsida publiceras med jämna mellanrum nyheter och annat av intresse om Avtal2020, följ nyheterna här >>>

På Verkstadsklubbens Facebook sida lägger vi upp information som kommer från förbundet.

Inskrivet av sekreteraren 2019-10-27, uppdaterat 2020-01-05, uppdaterad 2020-03-29,

prick

Ändringar i försäkringar

Folksam har valt att ta bort hälsodeklaration för sjuk- och efterlevandeförsäkringen. Medlemmar som inte har försäkringen och nu vill teckna den behöver nu längre inte fylla i hälsodeklaration. För år 2020 kostar försäkringen 74 kr/månad.

Nya medlemmar till IF Metall under perioden 1 mars - 31 augusti 2020 blir av IF Metalll bjudna på karenstiden för inkomstförsäkringen.

Inskrivet av sekreteraren 2020-03-01

prick
Tidigare nyheter: 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 ,

prick

logga
Bilder och foton från vår verksamhet >>>
Tidigare "Styrelsen har ordet": Ord13 , Ord14, Ord15 , Ord16 , Ord17 , Ord18
 
pr
Ny bild på styrelsen kommer!
Vision
löftet
knapp
knapp
Knappfb
 
pr

Senaste uppdatering: 2020-04-23

logga