tl
 
pr
ny
prick

Välbesökt årsmöte

Tisdagen den 25 februari genomfördes Verkstadsklubbens årsmöte och det var 49 medlemmar som deltog. Till mötesordförande hade Greger Kammerland inbjudits. Greger är ordförande i IF Metall Örebro Län.

På mötet rapporterades om bemanningsläget, nomineringar till avd 18 Örebro Län, den pågående avtalsrörelsen samt ändringar i försäkringar (se nedan).

Val genomfördes och det blev lite ändringar. Se under organisation den nya styrelsen samt ändringar av kontaktombud och skyddsombud.
Stort tack till Toni Blanksvärd för alla år i styrelsen.
Stort tack till Rickard Ekblom som avgått som kontaktombud.

Inskrivet av sekreteraren 2020-03-01

prick

Ändringar i försäkringar

Folksam har valt att ta bort hälsodeklaration för sjuk- och efterlevandeförsäkringen. Medlemmar som inte har försäkringen och nu vill teckna den behöver nu längre inte fylla i hälsodeklaration. För år 2020 kostar försäkringen 74 kr/månad.

Nya medlemmar till IF Metall under perioden 1 mars - 31 augusti 2020 blir av IF Metalll bjudna på karenstiden för inkomstförsäkringen.

Inskrivet av sekreteraren 2020-03-01

prick

Avtalsrörelsen pågår

Våra centrala avtal går ut 2020-03-31 och parterna har startat avtalsrörelsen. Tidplanen som är satt kan du läsa här >>>
På IF Metalls hemsida publiceras med jämna mellanrum nyheter och annat av intresse om Avtal2020, följ nyheterna här >>>

På Verkstadsklubbens Facebook sida lägger vi upp information som kommer från förbundet.

Inskrivet av sekreteraren 2019-10-27, uppdaterat 2020-01-05

prick

 

prick
Tidigare nyheter: 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 ,

prick

logga
Bilder och foton från vår verksamhet >>>
Tidigare "Styrelsen har ordet": Ord13 , Ord14, Ord15 , Ord16 , Ord17 , Ord18
 
pr
Ny bild på styrelsen kommer!
Vision
löftet
knapp
knapp
Knappfb
 
pr

Senaste uppdatering: 2020-03-01

logga