tl
 
L
logga
prick
Verkstadsklubben styrelse önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år
prick
Vårens kursprogram finns nu under aktuella studier.
Inskrivet av sekreteraren 2017-12-17.
prick
Vice huvudskyddsombud
Som ny vice huvudskyddsombud fr.o.m. 2017-12-01 har styrelsen utsett Jörgen Håkansson.
Stefan Svensson har gått i pension och fick ett stort tack från Verkstadsklubben för alla års fackligt engagemang.
Inskrivet av sekreteraren 2017-12-03.
prick
Skyddsombudsträff
Den 20 November var det dags för höstens utbildning för skyddsombuden. Denna gång hade man bjudit in Robin Öberg från ALNA som jobbar med beroenden av olika slag till företag och anställda. Vi fick en bra och intressant dag där Robin gav oss en insyn i riskfaktorer och varningssignaler när det gäller missbruk och inte bara alkohol utan även spel, tabletter och narkotika. Hur ska man agera på arbetsplatsen och som skyddsombud när man misstänker missbruk? Robin gav oss lite råd på vägen för det är inte lätt om det gäller en arbetskamrat som har hamnat lite snett. Vi var cirka 65st skyddsombud på plats och Volvo hade 6st på plats.
//Jörgen Håkansson
Inskrivet av sekreteraren 2017-12-03.
prick

Lokal fördelningen av lönepotten är klar och snitt blev 4,6% för avtalstiden (t.o.m 2019-03-31) och senast i mitten av december ska samtliga anställda fått personligt besked om sin nya lön. Ny lön gäller från januari 2018 och den retroaktiva lönen har utbetalats som ett engångsbelopp i augustilönen.
Inskrivet av sekreteraren 2017-12-03.

prick
Verkstadsklubbens vision är uppdaterad med orden jämställdhet och mångfald.
Inskrivet av sekreteraren 2017-12-03.
prick

Nomineringsmötet - genomfördes i år den 23 november i matsalen på Volvo CE vilket var uppskattat av samtliga närvarande. Var direkt i anslutning till dagtidens slut, 2-skiftare kunde komma med utan att behöva ta till gångtid och man behövde inte ge sig ut igen på kvällen.
Resultatet av nomineringarna kan nämnas att det blev en övernominering till styrelsesuppleant samt att efter styrelsebeslut ändrat från två till en revisorssuppleant.
Inskrivet av sekreteraren 2017-12-03.

prick
Äntligen har vi fått in ett nytt gruppfoto på styrelsen dock saknades Andreas vid fototillfället så han är inklippt i fotot
Inskrivet av sekreteraren 2017-12-03.
prick

Nomineringsmötet/medlemsmöte är i år den 23 november kl. 16.15 i matsalen på Volvo CE.
I år vill vi testa att förlägga mötet i vår matsal och i anslutning till dagtid för att se om det underlättar för våra medlemmar.
För att veta hur mycket förtäring vi ska beställa behöver vi få in anmälan om deltagande.
Läs mer på affischen om mötet >>>
Inskrivet av sekreteraren 2017-11-04.

prick

Den lokala förhandlingen enligt löneformen för Volvo CE Hallsberg har startats upp. När fördelningen av potten är klar och överenskommen mellan klubben och företaget ska samtliga anställda få personligt besked om sin nya lön. Ny lön ska gälla från januari 2018 och den retroaktiva lönen har utbetalats som ett engångsbelopp i augustilönen.
Mer information kommer succesivt.
Inskrivet av sekreteraren 2017-11-04.

prick

Den lokala förhandlingen enligt löneformen för Volvo CE Hallsberg har inte startats upp ännu. Klubbens förhandlare har utsetts vid styrelsemöte men vi har inte fått någon kallelse ännu från företaget. Ny lön ska gälla från januari 2018 och den retroaktiva lönen utbetalades som ett engångsbelopp augustilönen.
Inskrivet av sekreteraren 2017-10-08.

prick

Nu finns swish betalning som alternativ när du hyr en av våra släpkärror.
Regelverket för att hyra och betala för släpkärrorna hittar du under fliken information.
Inskrivet av sekreteraren 2017-10-08.

prick

Löneförhandlingen på koncernnivå är avslutad och information finns på anslagstavlorna, utmailat till alla förtroendevalda samt utlagt i pausutrymmen. I korthet är det ett tvåårsavtal för perioden 1 april 2017 - 31 mars 2019. Det tredje året av det centrala avtalet är ej förhandlat nu.Lokal förhandling om hur potten ska fördelas startar upp efter semestern. Lönerna ändras från 1 januari 2018 och istället för retroaktiv lön kommer ett engångsbelopp att betalas ut i augustilönen.
Den lokala förhandlingen om organisation i One Line är också avslutad och företaget höll informationsträffar i torsdags.
Inskrivet av sekreteraren 2017-07-09.

prick

Styrelsen på Volvo Verkstadsklubb Hallsberg önskar alla medlemmar en riktigt fin och trevlig semester. Passa på och vila dig, roa dig, hitta på något skoj eller vad som passar just dig.
Vi ses i augusti igen!
Inskrivet av sekreteraren 2017-06-29.

prick

Förhandlingar som pågår: Löner på koncernnivå samt organsiation i One Line - vi får återkomma när vi har mer information.
Inskrivet av sekreteraren 2017-06-29

prick

Löneförhandlingarna:
Jag har varit på de första löneförhandlingarna i Göteborg där alla Volvo klubbar från hela Sverige träffades och mötte företaget i en sittning runt löner.
Det vi kan konstatera är att vi och företaget har fullständigt olika syn på hur företaget går.
Företaget konstaterade att "DET GÅR DÅLIGT, vi måste tänka oss för".
Deras bud som vi fick är vi inte överens om (kan inte gå in på några siffror under förhandlingarna).
Mötet ajournerades till den 26/6 då vi ska träffas igen.
Ordförande Henrik Z, inskrivet av sekreteraren 2017-06-19

prick
"One Line"
Fredagen den 19 maj var Henrik, Anette och Andreas tillsammans med fem representanter för företaget på studiebesök hos Volvo Powertrains motorfabrik i Skövde. Vi fick där se deras montering på en bana. Det väckte många frågor och funderingar hos oss i styrelsen hur det kommer bli här hos oss.
Företagets ledningsgrupp bjöd därefter in hela styrelsen för verkstadsklubben till ett gemensamt möte där vi fick se och diskutera hur det är tänkt att "one line" ska fungera. Företaget sätter även löpande upp information på avsedd informationsplats. Projektledare Christian Nilsson har varit med och informerat på ett av våra kontakt- och skyddsombudsmöten.
Företaget kommer att kalla klubbens representanter till förhandling om organisationen för "one line".
Inskrivet av sekreteraren 2017-06-06
prick
Ett av våra skyddsombud på svets, Mikael Karlsson har slutat på företaget och börjat på ett annat företag. Styrelsen har valt att inte utse något nytt skyddsombud efter honom i dagsläget utan avvaktar till i höst när vi vet hur organisationen blir efter ombyggnaden på monteringen.
Inskrivet av sekreteraren 2017-06-06
prick

Hej - Här kommer några korta rader om avtalsläget: 
Anette och Henrik var på avtalskonferans med IF Metall och fick en genomgång av vad som blev utfallet av vårat nytecknade 3 åriga avtal, nedan följer lite fakta
20170401 är avtalets värde 1,8% i löneökning, 0,2% sätts in i delpensionen
20180401 är avtalsvärdet 1,6%, löneöversyn 0,4%, 0% i deltidspension
20190401 är avtalsvärdet 1,7%, löneöversyn 0,5, 0,3% i deltidspension
Alltså är detta totalt 6,5%
Deltidspension tjänar man in redan från första dagen i jämförelse med avtalspension som tjänas in från det du fyllt 25 år. 
Under perioden 2017-04-01-2018-06-01 är man garanterad 570 kr och fram till 2019-06-31 ytterligare 300 kr. 
Teknikavtalets snittlöner över länet är 27638 kr. 
Övrigt att nämna runt lokala överenskommelser i löneförhandlingarna med Volvo är att vi har våra ”centrala lokala/koncerngemensamma” förhandlingar i mitten på juni i Göteborg och därefter sker lokala förhandlingar här i Hallsberg. 
Företaget vill ju testa detta för att det inte ska dra ut så på tiden med avtalen och få en bättre samsyn på lönelägena över fabrikerna och även kunna jämna ut lönerna så vi får ett jämnare löneläge i snitt. 
Vi ser inte riktigt hur vi kan stå utanför detta utan valt att hoppa på tåget o se vad detta kan ge. 
Med vänlig hälsning // Henrik
Inskrivet av sekreteraren 2017-05-09

prick
Parterna sa ja till de Centrala avtalen den 31 mars varefter avtalsrådet godkände uppgörelsen. Avtalet är på tre år och är sammanlagt värt 6.5 % varav 0.5 % är till pensionsavsättningar.
Avtalskonferenser kommer att genomföras från avdelningen i början av maj och från vår verkstadsklubb är tre styrelsemedlemmar anmälda.
Inom Volvo har vi koncerngemensamma förhandlingar så när de förhandlingarna är avslutade så kan vi gå vidare.
Därefter ska det genomföras förhandling lokalt utifrån den löneform som vi har på Volvo Hallsberg. Vi kan i dagsläget inte säga hur lång tid detta kommer att ta med till nästa kontakt- och skyddsombudsmöte har vi förhoppingsvis mer information.
Inskrivet av sekreteraren 2017-04-23
prick
Tänk på att det är endast våra medlemmar som får hyra släpkärrorna och måste därför alltid vara med vid färd.
Inskrivet av sekreteraren 2017-04-23
prick
Årsmöte IF Metall avd 18 Örebro Län genomfördes den 23 mars och klubben representerades av Henrik, Anders, Anette, Erik, Toni och Jörgen. Läs mera här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2017-03-26
prick
Studieorganisatör
Styrelsen har interimistiskt utsett Erik Hemming Gustafsson till ny studieorganisatör. Fyllnadsval sker av er medlemmar på nästa medlemsmöte.
Erik är även kontaktombud på FMS & Plåtbeklädnad och han kommer att på presentera sig själv i ett kommande "Styrelsen har ordet".
Inskrivet av sekreteraren 2017-03-26
prick
Valberedning
Styrelsen har till ny valberedning utsett Jan-Åke Johansson och Anders Levinsson med Jan-Åke som sammankallande.
Inskrivet av sekreteraren 2017-03-05
prick
Möteskalendarium 2017 är uppdaterat med mötesdatum för klubbens verksamheter under året.
Inskrivet av sekreteraren 2017-03-26
prick

Årsmötet gick av stapeln den 28 februari på Hotel Stinsen och hade ett stort deltagarantal, 69 medlemmar var närvarande. Eftersom det var övernominering till ordförande valdes ombudsman Jennie Nylund till mötets ordförande och hon ledde årsmötet på ett mycket bra sätt. Stort tack till Jennie.
Efter att medlemmarna gjort sina val stod det klart att det blev ett ordförandeskifte i klubben. Henrik Zegelsson som varit suppleant blev vald till ny ordförande samt att Tomas Rehnström och Andreas Jacobsson kom in i styrelsen som suppleanter.
Ett stort tack till Börje för allt arbete han lagt ner både på jobbet och på fritiden i många år som ordförande i klubben. Börje har stor facklig kunskap som han fått ta till i många situationer.
Nu blir det ett tufft jobb för den nya styrelsen att komma igång både kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt. En hel del utbildningar ska till också för att hämta in kunskap.
Inskrivet av sekreteraren 2017-03-05

prick
Organisationssidorna är uppdaterade efter de val som gjordes på årsmötet samt styrelsens konstituering. Studieorganisatör är inte klart samt en till valberedningen. Styrelsen jobbar på detta och när föreslagna personer är tillfrågade och om de svarar ja så uppdateras även det.
Inskrivet av sekreteraren 2017-03-05
prick
Sorgebesked - vår arbetskamrat, vän och mångårige förtroendevalde Stefan Floxér har efter en längre tids sjukdom avlidit. Så sent som i mars 2016 utsågs Stefan till hedersmedlem i IF Metall efter 25 års fackligt arbete som förtroendevald.
Vi tänker på Stefan och tackar för hans engagemang och kamratskap samt sänder våra tankar till hans anhöriga.
Inskrivet av sekreteraren 2017-02-12
prick
Hemsidan för IF Metall, både förbundet och avdelningarna har fått ett nytt utseende, se här >>>
prick

Årsmötet:
Du glömmer väl inte bort Vekstadsklubbens årsmöte - vi hoppas att du tänker komma på mötet. Just DIN röst är viktig i valet av förtroendevalda.
Välkommen!
Årsmöte för Volvo Verkstadsklubb är tisdagen den 28 februari kl. 17.00 på Hotell Stinsen. Vi hoppas och tror på ett stort deltagande från er medlemmar.
Affischen med nomineringarna hittar du på anslagstavlorna på företaget men även här >>>
Varmt välkomna!
Inskrivet av sekreteraren 2017-01-08, uppdaterat 2017-02-12

prick
Verkstadsklubben har haft besök av ombudsman Jennie Nylund och fått information om den pågående avtalsrörelsen, läs mera här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2017-01-16
prick

Till årsmötet har Rickard J meddelat att han inte ställer upp till omval och han hälsar så här:

Hej
Då var det dags att tacka för mig i styrelsen, just nu så lägger jag intresse o motivation på annat håll. Men det har varit ett par intressanta och lärorika år som jag haft i styrelsen.
Kommer dock att vara kvar som kontaktombud så jag släpper det inte helt.
Så stort tack för förtroendet jag fått från alla medlemmar som röstade in mig.
Så nu när jag tackat för mig, kom ihåg att gå på årsmötet tisdagen den 28/2 klockan 17.00 och rösta på den/de personerna som ni tror på kan skapa ännu mera engagemang och förändring som är till hjälp för medlemmarna i IF Metall. Tack för denna tid
Med vänlig hälsning Rickard

Inskrivet av sekreteraren 2017-01-16

prick
IF Metall Örebro Län kommer att medverka under Forum Jämställdhet Örebro den 31/1-1/2 på Conventum Konferens. Läs mera här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2017-01-16
prick
 
logga