tl
 
l
 
År 2022
Datum Möte Tid Plats
17 jan Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
19 jan Kontakt- & skyddsombud (onsdag) 13.30 - 15.00 KompC-1
31 jan Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
14 feb Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
17 feb Kontakt- & skyddsombud 13.30 - 15.00 KompC-1
28 feb Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
14 mar Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
17 mar Kontakt- & skyddsombud 13.30 - 15.00 KompC-1
28 mar Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
29 mar Alla medlemmar : Årsmöte (tisdag) 16.15 - 18.00 Matsalen på Volvo CE
31 mar IF Metall avd 18 - årsmöte - Representantskapet Start 18.00 Lokal ej fastställd
4 apr Styrelsen (Konstituerande) 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
11 apr Styrelsen (inför koncernkonferernsen) 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
14 apr Kontakt- & skyddsombud 13.30 - 15.00 KompC-1
25 apr Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
9 maj Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
12 maj Kontakt- & skyddsombud 13.30 - 15.00 KompC-1
23 maj Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
7 jun Styrelsen (tisdag) 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
9 jun Kontakt- & skyddsombud 13.30 - 15.00 KompC-1
20 jun Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
4 jul Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
7 jul Kontakt- & skyddsombud 13.30 - 15.00 KompC-1
16 aug Styrelsen (tisdag) 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
29 aug Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
1 sep Kontakt- & skyddsombud 13.30 - 15.00 KompC-1
12 sep Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
26 sep Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
29 sep Kontakt- & skyddsombud 13.30 - 15.00 KompC-1
10 okt Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
24 okt Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
27 okt Kontakt- & skyddsombud 13.30 - 15.00 KompC-1
7 nov Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
21 nov Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
22 nov Alla medlemmar: Nomineringsmöte (tisdag) 16.15 - 18.00 Matsalen på Volvo CE
24 nov Kontakt- & skyddsombud 13.30 - 15.00 KompC-1
24 nov IF Metall avd 18 - höstmöte - Representantskapet Start 18.00 Lokal ej fastställd
5 dec Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
19 dec Styrelsen 12.30 - 14.30 Klubbexpedition
22 dec Kontakt- & skyddsombud 13.30 - 15.00 KompC-1
       
 
logga