tl
 
l
logga24
 
Datum Möte Tid Plats
8 jan Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
22 jan Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
25 jan Förtroendevaldsträff 13.30 - 15.00 KompC-1
5 feb Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
6 feb Kontaktombudsträff Ej klar Tid & plats enligt kallelse
feb Skyddsombudsträff - ej genomförd    
19 feb Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
20 feb Alla medlemmar : Årsmöte (tisdag) 16.15 - 18.45 Matsalen på Volvo CE
21 feb Styrelsen (Konstituerande) 14.00 - 15.00 Klubbexpedition
4 mar Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
18 mar Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
21 mar Förtroendevaldsträff 13.30 - 15.00 KompC-1
21 mar IF Metall avd 18 - årsmöte - Representantskapet Ej klar Lokal ej fastställd
28 mar Förtroendevaldsträff 13.30 - 15.00 KompC-1
2 apr Styrelsen (tisdag) 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
15 apr Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
11 apr Skyddsombudsträff 12.30-13.30 KompC-2
16 apr Kontaktombudsträff   Tid & plats enligt kallelse
30 apr Styrelsen (tisdag) 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
13 maj Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
23 maj Förtroendevaldsträff 13.30 - 15.00 KompC-1
27 maj Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
10 jun Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
24 jun Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
20 jun Skyddsombudsträff 12.30-13.30 KompC-2
25 jun Kontaktombudsträff   Tid & plats enligt kallelse
8 jul Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
20 aug Styrelsen (tisdag) 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
29 aug Förtroendevaldsträff 13.30 - 15.00 KompC-1
2 sep Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
16 sep Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
3 sep Kontaktombudsträff   Tid & plats enligt kallelse
12 sep Skyddsombudsträff 12.30-13.30 KompC-2
30 sep Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
14 okt Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
24 okt Förtroendevaldsträff 13.30 - 15.00 KompC-1
? okt Skyddsombudens dag Ej klar Tid & plats enligt kallelse
29 okt Styrelsen (tisdag) 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
11 nov Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
21 nov Skyddsombudsträff 12.30-13.30 KompC-2
26 nov Kontaktombudsträff   Tid & plats enligt kallelse
25 nov Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
26 nov Alla medlemmar: Nomineringsmöte 16.15 - 17.30 Matsalen på Volvo CE
? nov IF Metall avd 18 - höstmöte - Representantskapet Ej klar Lokal ej fastställd
9 dec Styrelsen 14.00 - 16.00 Klubbexpedition
19 dec Förtroendevaldsträff 13.30 - 15.00 KompC-1
       
 
logga