tl
 
L
 
Arbetstiderna för anställda enligt Verkstadsavtalet vid Volvo Construction Equipment i Hallsberg förhandlas årligen mellan företaget och Verkstadsklubben. I samband med förhandlingarna fastställs ev. inarbetade dagar, fördelning av ATK och semesterförläggning.
 
Arbetstidsavtal för år 2024:
 
Dagtid
mån - tor 06.48 - 16.00
fre 06.48 - 14.30
   
frukostrast 08.30 - 08.48
lunchrast 11.30 - 12.12
 
2-skift
  Förmiddag Eftermiddag
mån - tor 05.30 - 14.06 14.00 - 23.36
fre 05.30 - 14.00  
     
frukostrast 08.30 - 08.48  
lunchrast 11.30 - 12.00 18.00 - 18.30
 
Frukostrast resp. lunchrast kan enligt avtalet förläggas av chef inom ett tidspann (gäller både dagtid och 2-skift).
 
Inarbetad dag 10 maj och 7 juni.
 
Avtal om flextid gäller tillsvidare.
 
För närvarande finns inget lokalt avtal om 3-skift. Om behov uppstår kommer företaget och verkstadsklubben att förhandla om förläggningen.
 
Flexibilitetsavtal är tecknat mellan företaget och verkstadsklubben bestående av en korttidsbank och en konjunkturbank. Timmar till dessa båda banker består av ATK och bonus samt tillskjutande del av företaget.
 
Överenskommelserna i sin helhet hittar du på företagets hemsida på Violin under: >Hallsberg>Tjänster>HR-Hallsberg
 
logga