tl
 
L
 
Arbetstiderna för anställda enligt Verkstadsavtalet vid Volvo Construction Equipment i Hallsberg förhandlas årligen mellan företaget och Verkstadsklubben. I samband med förhandlingarna fastställs ev. inarbetade dagar, fördelning av ATK och semesterförläggning.
 
Arbetstidsavtal för år 2021:
 
Dagtid
mån - tor 06.48 - 16.00
fre 06.48 - 14.30
   
frukostrast 08.30 - 08.48
lunchrast 11.30 - 12.06
 
2-skift för Bearbetning & Materialhantering:
vecka 01-27   vecka 28-52

 

Förmiddag Eftermiddag   Förmiddag Eftermiddag
mån - tor 05.30 - 14.06 14.00 - 23.54 mån - tor 05.30 - 14.06 14.00 - 22.54
fre 05.30 - 16.00   fre 05.30 - 11.30  
           
frukostrast 08.30 - 08.48   frukostrast 08.30 - 08.48  
lunchrast 11.30 - 12.00 18.30 - 19.00 lunchrast mån-tor 11.30 - 12.00 18.30 - 19.00
 
2-skift för måleri
  Förmiddag Eftermiddag
mån - tor 05.30 - 14.06 14.00 - 23.24
fre 05.30 - 14.00  
     
frukostrast 08.30 - 08.48  
lunchrast 11.30 - 12.00 18.30 - 19.00
 
Frukostrast resp. lunchrast kan enligt avtalet förläggas av chef inom ett tidspann (gäller både dagtid och 2-skift).
 
Inarbetad dag 14 maj.
 
Avtal om flextid gäller tillsvidare.
 
För närvarande finns inget lokalt avtal om 3-skift. Om behov uppstår kommer företaget och verkstadsklubben att förhandla om förläggningen.
 
Överenskommelserna i sin helhet hittar du på företagets hemsida på Violin under: >Hallsberg>Tjänster>HR-Hallsberg
 
logga