tl
 
l
 
Försäkringsinformatörer på Verkstadsklubben är Anders Sigurdsson och Anette Nilsson (kontaktuppgifter finns här >>>)
Har du fråga om försäkringar eller behöver hjälp att fylla i en blankett så kan du vända dig till Anders eller Anette.
p
 
Som medlem i IF Metall har man ett bra försäkringsskydd ifall olyckan är framme.
Volvo Verkstadsklubb Hallsberg har tecknat extra förmånliga försäkringar för sina medlemmar.
p
 
Avtalsförsäkringar via AFA
Alla som är anställda på ett företag med kollektivavtal har ett mycket bra försäkringsskydd.
Grunden i skyddet utgörs av:
 • AGS - Avtalsgruppsjukförsäkring är en kompletterande försäkring om man blir sjuk mer än 14 dagar. Omfattar alla som varit anställda mer än 90 dagar. Ersättningen är f.n 12.5% och kan utges sjukdag 15 - 360.
 • TFA - Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada gäller olycksfall i arbetet, olycksfall på väg till och från arbetet (dock inte trafikskada) samt vissa arbetssjukdomar och smittande sjukdomar.
 • TGL - Tjänstegrupplivförsäkring gäller fr.o.m. första anställningsdagen fram till den dag anställningen upphör (dock längst till 65 år). TGL ersätter de efterlevande vid dödsfall med t.ex. ekonomisk hjälp, begravningskostnader och ev. barnbelopp.
 • AGB - Avgångsbidragsförsäkring som gäller vid arbetslöshet om man blir uppsagd av arbetsgivaren. Den anställde måste ha fyllt 40 år samt ha uppnått så kallade AGB år (varit anställd minst 50 månader under en 5-årsperiod).
 • FPT - Föräldrapenningtillägg är ett komplement till föräldrapenningen från Försäkringskassan. Ansökan kan endast göras vid ett tillfälle/barn och upp till barnet blir 1½ år.
 • SAF-LO Avtalspension är en komplettering till den allmäna pensionen. Som anställd börjar man tjäna in pensionsrätten fr.o.m. den månad man fyller 25 år. Så länge man är kvar inom avtalsområdet fortsätter man att tjäna in sin pension fram till 65 års ålder.
 • Premiebefrielseförsäkring om man blir sjuk mer än 14 dagar eller föräldraledig betalar denna försäkring in premien till Avtalspensionen SAF-LO.

Du kan läsa mer om respektive försäkring på AFA's >>> hemsida

p
 

Försäkringar för dig som är medlem i IF Metall och är via Folksam.

 • MOFF - Medlemsolycksfall-Fritid är samtliga medlemmar anslutna till genom sitt medlemsskap och ingår i medlemsavgiften. Denna försäkring gäller om man skadar sig på fritiden och kan ge ersättning för bl.a. akutersättning, merkostnader, tandskador, olycksfallsersättning, invaliditet, kroppsskadeersättning, rehabilitering, dödsfall.
 • Sjuk- och efterlevandeförsäkring kan man som medlem teckna sig för. Genom denna försäkring kan man få ersättning för ersättningskarens vid arbetsoförmåga (engångsersättning efter 90 dagar samt ersättning vid sjukskrivning > 50% efter 180 dagar),engångsersättning vid vissa diagnoser, ersättning vid dödsfall. Möjlighet att höja beloppen infört fr.o.m. 2024-01-01.
 • Hemförsäkring kan man teckna sig för och genom försäkringen få ersättning för lösöre, egendomsskydd, ansvarsförsäkring, reseskydd, överfallsskydd och rättsskydd. Man kan även teckan tilläggsfärsäkringar som byggnad, allrisk, bostadsrätt och resklar.
 • Medlemsbarn är en försäkring man kan teckna för sitt/sina barn när man är medlem och få ersättning vid sjukdom för t.ex läkekostnader, sjukhusvistelse, vanprydande ärr, ekonomisk eller medicinsk invaliditet mm.
 • Juristförsäkring ger juridisk rådgivning med 15 timmar/år, rättsskydd och ID-stöld.
 • Volvo Verkstadsklubb har för sina medlemmar tecknat en sjukförsäkring för dag 31-90 och en gruppliv/dödsfallsersättning.

På Folksams hemsida kan du läsa mera om respektive försäkring samt se aktuella avgifter. Länk till Folksam >>>

p
 

Inkomstförsäkring för dig som är medlem i IF Metall och är administreras via Folksam.

 • Kompletterar A-kassan upp till 80% av en inkomst på 50 000 kr/månad. Ersättningen som överstiger A-kassan är skattefri.
 • Premien ingår i medlemsavgiften men det går att tecka frivilliga tillägg.
 • Försäkringen gäller när man blir ofrivilligt arbetslös (bedöms av A-kassan).
 • För att omfattas måste man varit medlem i IF Metall och IF Metalls A-kassa i minst 12 månader.
prick
 

Volvo LO-klubbars försäkringsförening (för anställda inom AB Volvo)
Karenstid vid inträde är tre månader och under sitt medlemsskap ska man betala in avgiften varje månad. Arbetar man som vanligt betalas avgiften automatiskt in via löneavdrag. Från denna försäkring kan man få ersättning för läkarkostnader max 2475 kr/kalenderår (till viss del även för medförsäkrad), inköp av glasögon eller linser ersätts med max 1200 kr/kalenderår (ej medförsäkrad), tandvård med 75% av kostnaden dock max 2250 kr/kalenderår (ej medförsäkrad), begravningshjälp för barn upp till 18 år, ingångsättningsbidrag vid längre sjukdom, undantagfallsbidrag vid svårartad sjukdom.

Vill du veta mera om denna försäkring kontakta klubbens försäkringsrådgivare.

 
logga