tl
 
l
 
Anmälan till en facklig kurs/utbildning gör du via Verkstadsklubbens studieorganisatör, se övriga förtroendevalda.
 

IF Metall Avdelning 18: "Utbildningar på gång" är avdelningens lista över studier via IF Metall. I kurskatalogen hittar du mer information om respektive kurs såsom målgrupp, kursinnehåll, ersättning och ledighet.
Studieplan/kurskatalog hittar du här>>>

 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF): Kurser, studiecirklar och fackliga studier erbjuds via ABF. Anmälan till fackliga studier görs via Verkstadsklubbens studieorganisatör och övriga kurser och studiecirklar anmäler man direkt till ABF. Som medlem i IF Metall får man ett bidrag på 1000 kr om man anmäler sig till en kurs eller studiecirkel hos ABF. Vid anmälan till ABF tänk på att säga att du är medlem i IF Metall för att erhålla kursbidraget. Om kursavgiften överstiger 1000 kr betalar man själv resterande belopp.
ABF's hemsida hittar du här>>>

 

Landsorganisationen i Sverige (LO): Via LO kan man gå förbundsgemensamma fackliga studier. Kurskatalog finns hos Verkstadsklubbens studieorganisatör.
Läs gärna mera på LO-distriket Örebro och Värmlands hemsida om studier vilket du hittar här>>>

 
p
Rätten till studier stöds av Studieledighetslagen respektive Förtroendemannalagen beorende på vilken typ av studier det handlar om.
 
Studier enligt studieledighetslagen:
En arbetstagare med minst sex månaders anställning kan enligt studieledighetslagen studera utan att behöva avsluta sin anställning. Vilken utbildning arbetstagaren vill ha ledigt för avgör han/hon själv. Ledigheten måste sökas minst sex månader innan utbildningens start då arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten i upp till sex månader från det man begär ledighet. Under ledighetstiden har man inte rätt till lön. Man har rätt att återgå i arbete efter avslutad ledighet. Arbetsgivaren tillhandahåller blankett/ledighetsansökan.
För utbildning i fackliga frågor för medlemmar utan förtroendeuppdrag finns inget krav på minsta anställningstid. Ex. på sådan utbildning är "Medlem i facket", facklig introduktion eller grundutbildning om föräkringar. Ledigheten söks minst 14 dagar innan kursstart.
 
Studier enligt förtroendemannalagen:
Klubben har till arbetsgivaren anmält vilka medlemmar som är förtroendevalda och till vilka uppdrag. Som förtroendevald har man rätt till ledighet för studier som rör uppdraget på arbetsplatsen. Det är ingen varseltid för facklig utbildning med lön. Facklig utbilding utan lön ska meddelas till arbetsgivaren i så god tid som möjligt dock minst 14 dagar innan.
§6 i förtroendemannalagen reglerar rätten till ledighet och §7 innebär att arbetsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst.
p
 
Adobe Reader finns att hämta här>>>
 
logga