tl
 
L
 

Centrala avtalet: Teknikavtalet IF Metall 1 april 2017 - 31 mars 2020
Det central avtalet mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall reglerar ett antal områden till vilka vi förhåller oss dagligen i vårt arbete och vår anställning. Teknikavtalet IF Metall innehåller följande paragrafer:
§ 1 Fredsplikt och förhandlingsordning
§ 2 Löneprinciperna
§ 3 Lönebestämmelser
§ 4 Arbetstid
§ 5 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid
§ 6 Semester
§ 7 Arbete utom verkstaden
§ 8 Sjuk- och föräldralön
§ 9 Anställnings ingående och upphörande
§ 10 Löneskydd
§ 11 Permission
§ 12 Hemarbete
§ 13 Avtalsförsäkringar
§ 14 Giltighetstid
Bilagor till avtalet
Tim- och ackordslönebilaga

Ett koncerngemensamt, lokalt eller individuellt avtal som försämrar det centrala avtalet kan aldrig träffas.

avtal
pr
Koncerngemensamma avtal:
Det finns ett flertal avtal som är överenskomna mellan företaget och de koncerngemensamma facken inom Volvo vilket innebär att de avtalen gäller oavsett vilken Volvoenhet man är anställd vid inom Sverige. Exempel på koncerngemensamma avtal är "Resereglemente" och "Tidbanker".
pr
Lokala avtal:
Överenskommelse mellan det lokala företaget och Verkstadsklubben. Kan avse alla anställda enligt Teknikavtalets avtalsområde eller en viss grupp eller avdelning. Exempel på lokalt avtal för oss i Hallsberg är "Löneformen", "Arbetstider" och "Flextidsavtal"
pr

Individuella avtal:
Överenskommelse mellan det lokala företaget/produktionsledare eller chef och en individuell medarbetare. Kan även förekomma med en grupp om det inte finns något som måste överenskommas med Verkstadklubben t.ex nattdispens. Exempel på en individuell överenskommelse är "Deltid med stöd av föräldraledighetslagen", "Individuell arbetstid, hel- eller deltid", "Föräldraledighet", "Studieledighet". Överenskommelsen är oftast skriftlig men kan även vara muntlig t.ex kortare ledigheter.
Verkstadsklubben informeras av företaget i de flesta fall då en individuell överenskommelse träffas.

pr
Adobe Reader finns att hämta här>>>
 
logga