tl
 
L
logga
prick
Avtalsrådet har lagt fast förslaget till nytt avtal. Läs mera på förbundets hemsida >>>.
Inskrivet 2015-12-10
prick
Företaget har uppdaterat intranätet Violin och på Hallsbergs sidan är numera länken "IF Metall" länkad till vår egen hemsida. Se skärmdump här >>>
Inskrivet 2015-12-10
prick
Arbetstiderna för år 2016 är klara och företaget kommer att informera om aktuella tider.
Inskrivet 2015-12-10
prick
Förbundet har fastställt medlemsavgifterna för år 2016. Avgiften är 1,5% på bruttolönen varav 1,0% är till förbundet, dvs oförändrad avgift. Lägsta och högsta avgift är fastställd till 204 resp. 561 kr.
Inskrivet 2015-12-10
prick
Studier - många nya utbildningar för medlemmar och/eller förtroendevalda finns nu under aktuella studier.
Inskrivet 2015-11-22
prick
Nomineringsmötet genomfördes den 19 november på Hotel Stinsen. Det var tyvärr inte så många medlemmar som deltog.
Nomineringarna skedde på ett korrekt sätt och till ordinarie styrelseledamot för två år är det nu en övernominering (3 nominerader för två platser) och till styrelsesuppleant är det två övernomineringar (5 nominerade till 3 platser).
Vi återkommer med med information inför årsmötet i februari.
Inskrivet 2015-11-22
prick
Båda släpvagnarna har nu dubbdäck.
Inskrivet 2015-11-22
prick
Avtalsrörelsen har startat upp eftersom det centrala avtalet löper ut 2016-03-31. På förbundets hemsida har man skapat en "AVTALSSKOLA" som förklarar hur avtalsrörelsen går till samt vad uttrycken betyder. Mycket matnyttigt att läsa och avtalsskolan hittar du via denna länk >>>.
Inskrivet 2015-10-10
prick
Nomineringsmöte 19 november kl. 17.00 på Hotel Stinsen. Alla medlemmar i Verkstadsklubben är hjärtligt välkomna.
Vilka uppdrag som står i tur för val på årsmötet och därför ska nomineras på detta medlemsmöte ser du här >>>.
Du kan lämna dina nomineringar till valberedningen.
Inskrivet 2015-10-10
prick
Nu är vår nya släpkärra med kåpa i drift och specifikationerna för den hittar du här >>>. Alla som hyr våra släpkärror, både den med kåpa och den med galler, hjälps åt att vara rädda om dem. Efter avslutat hyrperiod återlämnar du släpkärran i samma skick som du själv önskar hyra den.
Inskrivet 2015-10-25, uppdaterad 2015-11-01
prick
Anmälningstiden för intresseanmälan vid försäljningen av SLÄPKÄRRA -Fabrikat: REKO TRAILER 1000 Y, årsmodell 2003, registreringsnummer TWU880 är nu avslutad.
Samtliga som anmält intresse kommer att bli erbjudna att närvara vid lottdragningen. Lottdragning har skett och meddelande är lämnat till den som får köpa släpvagnen.
Inskrivet 2015-10-25
, uppdaterat 2015-11-01
prick

OBS! Avslutat:
Endast för medlemmar i Volvo Verkstadsklubb Hallsberg.
Försäljning av SLÄPKÄRRA -Fabrikat: REKO TRAILER 1000 Y, årsmodell 2003, registreringsnummer TWU880.
Släpkärran säljes i befintligt skick och har följande anmärkningar: däcken är dåliga, golvet har rosthål på några ställen samt några sprickor i kåpan.
Pris: 7000 kr
Intresseanmälan sker skriftligt eller via mail till Jörgen Håkansson senast 2015-10-23.
Därefter sker lottdragning (ej budgivning).

Inskrivet 2015-10-10

prick
Uppdaterad information angående våra medlemskärror:
Styrelsen har tagit ett beslut att köpa en ny släpkärra med kåpa. Vår nuvarande släpkärra med kåpa är tagen ur drift p.g.a dåliga däck och det är den tills vi får den nya kärran på plats vilket vi hoppas kommer att ske någon gång i sptember.
Gallerkärran är nu möjlig att hyra igen.
Vi återkommer med mer information när den nya kärran är på plats.
Inskrivet 2015-07-06, uppdaterat 2015-08-13
prick
Tidningen Expo
På klubbexpeditionen finns nu ett nytt aktuellt nummer (nr 2/2015) av tidningen Expo att läsa eller låna.
Inskrivet 2015-07-06
ex
prick
"Så blåser de dig på din pension" - läste du reportaget i Aftonbladet 2015-06-10 angående försäkringsförsäljare? Verkstadsklubben har med anledning av denna artikel varit i kontakt med vår kontaktperson på Folksam och fått följande svar:

Det man ska ha klart för sig att detta handlar om en produkt som heter flexibel pension. Alltså att man lyfter pension samtidigt 
som man jobbar vidare. Finns både fördelar och nackdelar med det beroende på person. Det ska alltid göras en ordentlig rådgivning innan med skatteberäkning mm.
I detta fall så är det inte bara Folksam som tillhandahåller produkten utan även fristående mäklare som använder Folksams produkt. I de fall som en medlem / kund inte är nöjd så vill vi veta det så vi kan agera.
Mäklarna tillhandahåller alltså Folksams produkter.
Har inget att göra med våra "vanliga" kapitalförsäkringar.


Inskrivet 2015-06-14 av sekreteraren
prick
Studier är uppdaterat med kalendarium för höstens studier samt med studiekatalogen 2015 för IF Metall
Inskrivet 2015-06-14
prick
Skyddsombudsträff våren 2015 gick av stapeln tisdagen den 28 april på Hotell Stinsen i Hallsberg.
IF Metall Örebro Län anordnar skyddsombudsträffar och ett tillfälle var förlagt till Hallsberg. Jörgen Håkansson, skyddsombud på underhållsavdelningen delar med sig av ett foto och information från denna träff, läs mera här >>>.
Inskrivet 2015-05-03 av sekreteraren
prick
Påminnelse angående våra kärror som alla medlemmar kan hyra för en billig penning. Nu är sommardäcken monterade och hjulbultarna kontrollerade men vi ber ändock alla som hyr våra kärror att själv kontrollera att inga hjulbultar sitter löst.
Regelverket för att få hyra en medlemskärra ser du i sin helhet här >>>.
Inskrivet 2015-05-03
prick
Sifferstickan - en användbar app finns att ladda ner till android mobiltelefon. Det är medlemmen Leine Johansson i Oskarshamn som gjort en inofficiell version av IF Metalls siffersticka. Läs mera här >>>
Inskrivet 2015-04-21
prick
Tillbud - du hjälper väl till att rapportera tillbud när sådant sker? Det är både för dig och dina kamraters skull som det är viktigt att tillbudsrapportera.
Inskrivet 2015-04-21
prick
Familjedag i Göteborg
Volvo Verkstadsklubb i Göteborg har anordnat en familjedag i samband med avslutningen av Volvo Ocean Race. Medlemmar i IF Metall inom Volvo är välkomna helgen 27 - 28 juni 2015 till Göteborg. Vad som ingår, pris och hur du anmäler dig ser du på informationsbladet på anslagstavlorna eller här >>>
(OBS! Anmälningstid är passerad)
Inskrivet 2015-03-31
prick
Tidningen Expo
På klubbexpeditionen finns nu ett nytt aktuellt nummer (nr 1/2015) av tidningen Expo att läsa eller låna.
Inskrivet 2015-03-31
expo
prick
Ledamöter för representantskapet till IF Metall avdelning 18 Örebro Län är nu uppdaterat under organisation/övriga förtroendevalda och gäller fr.o.m 2015-04-01.
Inskrivet 2015-03-31
prick
Organisation är nu uppdaterad. Efter genomförda val på årsmötet har styrelsen haft sitt konstitueringsmöte.
Ny gruppbild på styrelsen kommer så snart vi lyckats ta en bild.
Inskrivet 2015-03-14
prick
Lönerevision: Som vi tidigare meddelat blev koncernförhandlingar om det tredje avtalsåret i det centrala löneavtalet klart. Avtalet gäller för tiden 1 april 2015 t.o.m. 31 mars 2016.
Företaget och Verkstadsklubben har nu i enlighet med löneformen kommit överens om nivån och fördelningen. Lägsta lönehöjning enligt avtalet är 300 kr och därutöver ska respektive chef fördela upp till överenskommen nivå. Det finns även ett generellt belopp. När cheferna gjort sin fördelning ska företaget och Verkstadsklubben träffas igen för att se över resultatet.
På infoskärmarna har företaget lagt ut aktuell information där du ser nivån och det generella beloppet. Den nya lönen gäller från 1 april 2015 men kommer antagligen inte att hinna klart innan lönekörning och korrigeras i så fall i efterskott.
Vill du veta mera kan du fråga ditt kontaktombud eller Verkstadsklubbens styrelse.
Inskrivet 2015-03-01
prick
Rapport från årsmöte i Volvo Verkstadsklubb.
Torsdagen den 26 februari kl.17.00 var det årsmöte på hotell Stinsen. Mycket glädjande så kom 52 medlemmar till mötet.
Läs mer och se bilder här >>>.
Inskrivet 2015-03-01
prick

Löneavtal för IF Metalls medlemmar inom AB Volvo
Koncernförhandlingar om det tredje avtalsåret i det centrala löneavtalet är nu klart. Avtalet gäller för tiden 1 april 2015 t.o.m. 31 mars 2016.
I enlighet med löneformen vid Volvo CE Hallsberg så ska nu lokala förhandlingar ske om fördelningen av potten och detta startar så snart som möjligt.
Vi återkommer med mer information så snart vi vet något mera.
Inskrivet 2015-02-03

prick
Årsmöte i Volvo Verkstadsklubb.
Torsdagen den 26 februari kl.17.00 är det årsmöte på hotell Stinsen. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Vi har sedvanliga årsmötesförhandlingar samt rapporter. Kaffe och landgång serveras vid lämplig tidpunkt och vi har ett litet lotteri med fina vinster. Vi hoppas och tror på ett välbesökt möte.
Vilka förtroendeuppdrag som det ska ske val till kan du se på anslagstavlorna eller här >>>.
Hjärtligt välkomna!
Inskrivet 2015-02-03
prick
Viktig information angående våra släpkärror som finns att hyra:
P.g.a incidenter ber vi alla som hyr våra kärror att kontrollera hjulbultarna innan färd. Vi har därför utrustat kärrorna med fälgkors. Till den täckta kärran finns fälgkorset i kärran och till gallerkärran finns fälgkorset i vaktkuren (kan endast hämtas när vaktkuren är bemannad).
Det kommer även att sättas upp belysning med rörelsevakt utanför vaktkuren.
Vi vill också be er som hyr våra kärror att INTE dra i handbromsen då den kan frysa fast nu i vintertider.
Mer information om kärrorna hittar du här: >>>
Inskrivet 2015-01-17
prick

Koncernförhandlingar pågår om det tredje avtalsåret i det centrala löneavtalet. Avtalet innehåller en pott på 1.9 % och en löneöversyn på 0.5 %.
IF Metallklubbarna i koncernen har överlämnat sitt gemensamma förslag till företaget (AB Volvo) och fått ett förslag i retur av företaget.
Senast den 26 januari ska koncernklubbarna gett sitt svar till företaget. Verkstadsklubbens styrelse kommer att ha ett extra styrelsemöte för att ta ställning till företagets förslag.
Vi återkommer med mer information så snart vi vet något mera.
Inskrivet 2015-01-17

prick
Information om förändringar i sjuk- och efterlevandeförsäkringen (GF 59200) som trädde i kraft vid årsskiftet hittar du här: >>>
Inskrivet 2015-01-17
prick
Tidningen Expo
På klubbexpeditionen finns nu ett nytt aktuellt nummer av tidningen Expo att läsa eller låna.
Inskrivet 2015-01-11
expo
prick
2015 - ett nytt år
Då var vi igång igen efter en förhoppningsvis bra julledighet. Så snart vi har några nyheter eller annan information så lägger vi ut det här på vår hemsida.
Inskrivet 2015-01-04
pr
Klubbens möteskalendarium är uppdaterat med aktuella möten för år 2015.
Inskrivet 2015-01-04
pr
 
logga