tl
 
L
logg
pr
Lönesamtal

Verkstadsklubben och företaget har nu kommit överens om de nya lönerna för 2014. Vilket innebär att produktionsledarna skall ha ett lönesamtal med alla för att redovisa vilken lön som han har satt på dig. Han ska kunna motivera varför han satt just den lönen (bland annat utifrån det PBP samtal du haft).
Om så inte är fallet utan du är missnöjd så ska du inte acceptera hans lönesättning utan då säga till att du vill hänskjuta frågan till lönekommittén.
Lönekommittén består av 2 representanter från klubben och 2 från företaget. Den kommer att lyssna på bägge parter för att sedan avgöra vilken lön som ska gälla.
Inskrivet 2013-12-03
pr
Nu är det dubbdäck på våra medlems släpvagnar.
Läs mera här >>>> om vagnarna.
Inskrivet 2013-11-18
pr
IF Metall Örebro Län inbjuder till en temakväll måndagen den 25/11 om "Familjejuridik". Målgrupp IF Metalls medlemmar.
Inskrivet 2013-10-20
pr
IF Metall Örebros ungdomskommitté inbjuder medlemmar upp till 30 år till "Bowlingkväll" fredagen den 15/11.
Inskrivet 2013-10-20
pr

Nomineringsmöte torsdagen den 14 november 2013, kl 17.00 i Forum, Folkets Hus.
Glöm inte bort att du har möjlighet att nominera förslag på förtroendevalda. Inför valen på årsmötet i början av nästa år ska det nu nomineras kassör, 2 ordinarie styrelseIedamöter, styrelsesuppleanter, revisor samt revisorsuppleant.
Kontakta Valberedningen >>>> med dina förslag till nomineringar.
Inskrivet 2013-09-
29, rättat 2013-10-03, datum tillagt 2013-10-20

pr
På Landsorganisationens (LO) hemsida finns en enkät som heter "Mitt Sverige vår framtid - Gör din röst hörd" med 10 korta frågor. Du hittar "Mitt Sverige"knappen på höger sida på LO's hemsida. >>>>
Inskrivet 2013-09-29
pr
LO-distriktet Örebro-Värmland inbjuder förtroendevalda till interaktiv teater "Tage Granit" fredagen den 25/10.
Inskrivet 2013-10-20
lj
Aktuella kurser att söka hittar du dels på anslagstavlorna på Volvo men numera även under knappen "studier-aktuella kurser".
Inskrivet 2013-09-
07
lj
Torsdagen den 22 augusti hade Volvo CE Hallsberg en informationsträff för nästa årskurs "Volvostegare". Ett 50-tal ungdomar i åldern 18-22 år kom för rundvandring och information. Vid efterföljande mingel kunde ungdomarna ställa frågor till Alléskolan, Arbetsförmedlingen, några av årets Volvostegare samt Volvo Verkstadsklubb.
Inskrivet 2013-08-25
lj
Nyhet 2013-08-19 på IF Metall Örebro Län's hemsida:
Familjedag 15 september
IF Metall Örebro län arrangerar en familjedag för medlemmar och dess familjer i Pershyttan/Nora söndagen den 15 september mellan 11.00 och 16.00.
Biljetter för medlemmar i Volvo Verkstadsklubb erhålles efter anmälan till ordförande Börje.
pr
Verkstadsklubbens styrelse har utsett en REDAKTIONSGRUPP bestående av Anette Nilsson, Börje Andersson och Anders Sigurdsson samt suppleant Stefan Svensson. Hör gärna av dig till någon av oss om du har synpunkter eller önskemål om denna hemsida.
Inskrivet 2013-08-
25
pr
Toni Blanksvärd är utsedd till ansvarig för "Facklig-Politiska kommittén" på IF Metall Örebro Län.
Inskrivet 2013-08-
25
p

Med önskan till alla er medlemmar från Verkstadsklubbens styrelse om en riktigt fin sommar och en avkopplande semester.
Uppdaterat 2013-07-11

p
Har du läst "Berättelsen om upplevd situation!" som ställdes till Fråga ledningen den 27/6? Jättebra skrivet - du som inte läst frågan - gör det!
Bilden som Verkstadsklubbens styrelse har överensstämmer väl med vad medarbetaren skriver. Från Verkstadsklubbens sida accepterar vi inga överträdelser mot våra lagar och avtal. Det är viktigt att vi alla får vår dygns- och veckovila särskilt ur ett säkerhetsperspektiv men även så att vi har en bra fritid.
Du som medlem kan hjälpa till genom att kontakta ditt kontakt- eller skyddsombud om du tror att något inte är rätt. Du kan även kontakta någon i styrelsen.
Du som skrev frågan till Fråga ledningen - vi i styrelsen vill gärna att du kontaktar oss och berättar mera om ev. överträdelser.
Uppdaterat 2013-07-02
p
Koncernförhandlingarna är klara.
Utifrån det nya centrala avtalet har i år Volvo orterna samordnat sina förhandlingar till ett övergripande koncernavtal. En preliminär uppgörelse är nu ute på remiss till koncernklubbarna. Vi i styrelsen för Verkstadsklubben i Hallsberg har valt att acceptera uppgörelsen.
På lokala nivå startar förhandlingar så snart som möjligt bl.a om fördelningen.
På anslagstavlorna kan du på informationsbladet läsa mera. Kontakt- och skyddsombuden fick i torsdags förra veckan mera information.
Uppdaterat 2013-06-25
p
p
Välkomna hit till hemsidan för Volvo Verkstadsklubb, Hallsberg. Vi har äntligen skapat en egen hemsida där du som medlem förhoppningsvis kan hitta den information som du söker om Verkstadsklubben, IF Metall, fackliga studier, länkar mm.
Vi vill gärna att du hör av dig med synpunkter på denna hemsida, något du saknar, något som är fel, något som inte fungerar som det ska. Kontakta i så fall webmaster/sekreterare Anette Nilsson eller någon annan i styrelsen.
Välkomna! önskar hela styrelsen via Anette
Uppdaterat 2013-06-20
 
logga