tl
 
L
logga14
prick
Nu närmar vi oss slutet av år 2014 och det är dags för en summering.
- Vi har varit representerade i många konferenser under hösten: IF Metall Koncernkonferens, Arbetsmiljö och försäkrings koncernkonferens, Mångfald och utveckling koncernkonferens, VPS koncernkonferens samt Ungdom koncernkonferens.
- Valrörelsen var tuff och vi har förtroendevalda som även är politiskt aktiva vilka gjorde ett bra jobb.
- Det var en skyddsombudsträff med sju deltagande skyddsombud från vår klubb.
- På nomineringsmötet i november nominerade vi de uppdrag i styrelsen som är dags för val på årsmötet. Till de tre uppdrag som suppleant fick vi in sju nomineringar dvs. övernominering. Detta har inte skett sedan början av 80-talet så vi räknar med ett spännande och välbesökt årsmöte.
Det var ett axplock av vad som varit under hösten och vi från styrelsen önskar nu alla medlemmar en riktigt GOD JUL, ett GOTT NYTT ÅR och att vi alla kommer åter utvilade och pigga efter trettonhelgen.
Styrelsen på Volvo Verkstadsklubb Hallsberg
Inskrivet av sekreteraren 2014-12-10.
prick
Skyddsombudsträff.
Här hos oss på Volvo CE i Hallsberg så har vi 15 utsedda skyddsombud. Onsdagen den 5 november var 7 av dessa skyddsombud på en skyddsombudsträff i Örebro. Totalt var det 60 deltagare från ett antal företag i Örebro Län.
Dagen ägnades åt information om trucksäkerhet samt ett seminarium om risk/ansvar vad det gäller säkerhet, lagerinredningar och trukhantering.
Dagens gästföreläsare kom från Toyota Material Handling (vilket förövrigt Atlas är certifierade av) och de hade mycket intressant att berätta.
Det var en givande och intressant dag och vid nästa skyddsombudsträff hoppas vi att det kan komma med fler skyddsombud från vår klubb.
Styrelsen på Volvo Verkstadsklubb Hallsberg
Berättat av Jörgen Håkansson och inskrivet av sekreteraren 2014-11-11.
prick

Verksamhetsutveckling!
Även vi i klubbstyrelsen bedriver verksamhetsutveckling och en gång per år sätter vi av en dag för att gå igenom klubbens mål mm. I år är det måndagen den 27 oktober som vi i styrelsen ska ägna åt att dra upp riktlinjerna för det vi ska jobba med kommande år.
När vi beslutat om ett antal arbetsuppgifter som vi tror är bra för klubben sammanställer vi dessa. Vi redovisar på ett kontakt- och skyddsombudsmöte vilket punkter vi satt upp. Varje styrelsemöte stämmer vi sedan av hur det går och hur vi ligger till.
Styrelsen på Volvo Verkstadsklubb Hallsberg
Inskrivet av sekreteraren 2014-10-15.

prick

Snart är det dags för koncernkonferens. Det är det högsta beslutande organet inom IF Metalls Koncernfack inom AB Volvo som äger rum var annat år.
Denna gång kommer Börje Andersson och Toni Blanksvärd att företräda oss från Hallsberg. Konferensen är i Bokenäs från den 30/9 till 3/10.
På konferensen väljer man representanter till de olika koncernfackliga verksamheterna som finns inom koncernen. Från Volvo Verkstadsklubb, Hallsberg har vi nomineringar till några poster.
- Klubbledamot i KU (koncernutskottet) är Börje nominerad till och Peter Thuresson som ersättare.
- VSD-råd Business areas VCE (som är i stället för bolagsstyrelse) är Börje är nominerad till.
- Som ledamot i Arbetsmiljökommittén är Anders Sigurdsson nominerad.
- Till Koncernnämnden är Börje nominerad.
- Samt till VSD-råd Alviva (företags hälsovård) är Börje nominerad.
Det kommer även bli mycket rapporter från de olika konstellationerna och orterna.
Styrelsen på Volvo Verkstadsklubb Hallsberg
Inskrivet av sekreteraren 2014-09-17.

prick

Tankar inför valet 2014:
Fackets huvudfokus är att hävda alla arbetares rätt gentemot arbetsgivarna. Det är mellan arbete och kapital konflikten i samhället står. Vi vet att splittring mellan arbetare leder till försämringar för oss.
Den borgerliga regeringen arbetar konsekvent för att försvaga kollektivavtalen. Arbetskraftsinvandringen har lagstiftningsvägen i princip släppts fri.
Vi måste ha ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi måste införa system som garanterar att svenska villkor råder och att rätt löner betalas ut även till arbetstagare som kommer från andra länder.
Vi tror på ett samhälle där vi gemensamt organiserar oss för förbättringar.Det är vägen mot att återuppbygga välfärden.
Rö(s)ta för ett regeringsskifte 14.9.14
Styrelsen på Volvo Verkstadsklubb Hallsberg
Inskrivet av sekreteraren 2014-08-26.

prick

Halva år 2014 har passerat och nu är semestern väldigt efterlängtad. En liten summering kan vara dags.
* Det har varit en svajig vår då vi gick och undrade om det skulle bli varsel eller inte och till slut fick vi besked att det inte skulle bli något varsel, skönt tror vi att alla tyckte. Några medlemmar har lämnat eller ska lämna företaget ändå genom andra lösningar och vi önskar dem lycka till.
* Vi har inte haft någon löneförhandling under detta år då det Centrala avtalet löper på tre år. Vi var för första gången med om ett koncernförhandlat löneavtal som avser de två första åren av de tre åren vilket innebär att nästa gång lönerna ska förhandlas blir år 2015.
*Vid årsmötet för IF Metall Örebro Län valdes Jan-Olov in som suppleant i avdelningsstyrelsen. Det är en klar fördel för oss som klubb att ha en representant i avdelningsstyrelsen.
*IF Metall har kongress var tredje år och vi hade förmånen att Börje fick åka som ett av tio ombud från avdelningen.
*Vi har fått ett nytt kontaktombud och två nya skyddsombud, vilket är positivt.
*Nu i början på juli har Volvo's IF Metallklubbar en ungdomskonferens och vi har skickat en representant. Vi fick dispens och skickade vår yngste förtroendevalde då vi inte hade någon tillräckligt ung.
*Under våren var det EU val och från klubben bidrog vi med information. I höst är det dags för val till Riksdag, Kommun& Landsting och då återkommer vi med mer information.
*Vi har haft årsmöte i klubben och tyvärr hade vi lågt deltagande. Senare i höst blir det nomineringsmöte och vi hoppas att det blir fler medlemmar som kommer till det mötet.
Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt fin och trevlig semester så ses vi i augusti igen!
Styrelsen på Volvo Verkstadsklubb Hallsberg
Inskrivet av sekreteraren 2014-07-07.

prick

2014 - ett år av val!
Från vaggan till graven - ständigt gör vi val, roliga val, tråkiga val, nödvändiga val, sorgliga val eller svåra val. För det mesta gör vi val åt oss själva men ibland får vi ta ett val åt andra, det lilla barnet, tonåringen som behöver stöd, en äldre eller sjuk anhörig som behöver hjälp och nu är det dags att göra ett val för vårt land och för Europa.
I år är det två viktiga val. Nu i maj väljer vi vilka som ska företräda Sverige i Europaparlamentet och senare i höst är det val till Riksdag, Kommun och Landsting.
Varför är just DIN röst viktig? Vi bor i Sverige, som är en del av Europa, som är en del av Världen och som är medlemsland av EU. Självklart vill vi ha bra företrädare för vårt land i EU parlamentet, vi vill ha en röst som hörs även i EU och vi vill ha det fortsatt bra i vårt land och för alla som här bor och jobbar. Vi vill även ha ett Europa som ser till människan, miljön och arbetsmiljön.
Hur du väljer gör skillnad. LO-distriktet för Örebro-Värmland har tagit fram en folder som visar skillnaderna mellan ett rött och ett blått Europa. Ta dig gärna tid och läs foldern som du hittar via denna länk >>>.
Den 25 maj 2014 går Sverige till val och det hoppas vi att du gör också. Du kan förtidsrösta redan nu om du vill. Glöm inte att kryssa för en person på valsedeln, t.ex. Olle Ludvigsson som är på plats två på Socialdemokraternas lista, Olle som företräder oss inom industrin och som har många fackliga Volvo år bakom sig.
Styrelsen på Volvo Verkstadsklubb Hallsberg
Inskrivet av sekreteraren 2014-05-14.

prick

Stefan Svensson, vice huvudskyddsombud & suppleant i styrelsen.
– Vad vill du göra, svetsa eller montera?
Orden kom från Ivan Egemar dåvarande personalchef på Volvo BM.
Montera blev svaret (i några månader innan jag söker till SJ tänkte jag).
1976 var det lätt att få arbete. Började med att förmontera, sedan på monteringslinan för skördetröskorna.
Efter ett tag blev det nedgång i produktionen men inga varsel lades.
Några med mig fick gå utbildning, till viss del med hjälp av statligt bidrag.
Efter utbildningen hamnade jag på verktygsavdelningen som fixturmakare.
– Vi saknar skyddsombud på verktygsavdelningen är du intresserad, frågade klubbordföranden Knut Augustsson?
– Skyddsombud?
– Ja, gå runt och se att arbetsmiljön på avdelningen efterlevs.
Skyddsombud blev jag. Utbildningen kom senare.
– Så här har det alltid varit, det finns ingen anledning till att ändra, lät det ofta.
Nya chefer, bättre attityder, man ska inte behöva skada sig på jobbet.
Arbetslivsinstitutet, ett forskningsinstitut för bland annat arbetsskador, ansågs av Reinfeldt och resten av alliansen inte fylla någon funktion. Nedlagt 2007.
Arbetsmiljöverket som på uppdrag från regeringen har till uppgift att se till att arbetsmiljölagstiftningarna efterlevs har halverats på inspektörer.
Nollvisionen (0 dödsolyckor i arbetslivet) som IF Metall förespråkat i många år antogs nyligen av riksdagen.
Regeringens uppdrag blir att satsa mer på forskning, utbildning samt hur arbetslivsforskningen kan stärkas.
Allt detta gjorde Arbetslivsinstitutet!
Vidare skall tillsynen på arbetsplatserna beträffande arbetsmiljöbrott stärkas.
Innebär med säkerhet ökat antal inspektörer.
Om man tagit av skygglapparna, eller om det är för att det är valår vet jag inte,
men en sak vet jag, några månader har blivit 456.
Inskrivet 2014-04-06

pr

Styrelse suppleant Jan-Olov Carlsson:
Hej.
Jaha så var det min tur, när jag fick det till mig att jag skulle skriva om mig själv så tänkte jag, vad ska jag skriva?? Det är inte lätt att komma på något ”bara så där”men man får väl göra ett försök.
När jag och många med mig började på Volvo BM som det då hette så skulle man vara med i facket, punkt! Jag kommer ihåg att dåvarande ordförande Knut Augustsson kom ut till mig, jag jobbade då i måleriet på plåtverkstaden, och sa ”kom med här pöjk, nu ska vi skriva in dig i facket”.
Man kan väl säga att det var då mitt fackliga intresse väcktes i och med den information han gav mig samt förståelsen för vikten av att vara fackligt ansluten.  Är man med i facket så är man aldrig ensam!
Just nu så är jag ersättare (suppleant) i klubbstyrelsen samt kontaktombud, de senaste åren så har jag fått fortroendet att  ”prya” med Peter när vi har arbetstidsförhandlat och det var intressant och lärorikt! Jag är politiskt aktiv i Askersunds arbetarekommun där jag nu inför stundande val har uppdraget som valledare för Socialdemokraterna, sitter också med i en nämnd i kommunen.
Kom ihåg att gå och rösta i de val som är 2014, både EU och Riksdag/Landsting/Kommun
Efter 15 år med högerstyre, 26 miljoner arbetslösa och en ekonomi i kris behöver Europa en ny väg framåt. Där jobben sätts högst upp på agendan, där socialdemokratiska värderingar styr och där människovärdet sätts före marknadsvärdet.
Inskrivet 2014-04-06

prick

Styrelseledamot Toni Blanksvärd:
Min fackliga resa genom arbetslivet började med att jag blev förtroendevald på Stocksäterverkstaden. Efter några år så blev jag invald i styrelsen på Volvo Hallsbergs verkstadsklubb. Har nu blivit vald även som ansvarig för facklig-politiska kommittén på avd 18 inne i Örebro. Det är en samverkan som är av största vikt för att föra fram medlemmarnas frågor på arbetsplatsen och vidare genom LO och slutligen politiskt i kommuner och riksdagen.
Facklig-politisk samverkan IF Metall samverkar med LO och Socialdemokraterna i syfte att få genomslag i politiken utifrån medlemmarnas villkor. Den facklig-politiska samverkan har funnits sedan fackföreningarna bildade partiet år 1889, då liksom nu var utgångspunkten enkel; medlemmarnas frågor behövde drivas på den politiska spelplanen. Den facklig-politiska samverkan grundar sig utifrån att vi delar samma värderingar och har i mångt samma åsikter i sakfrågor men också i synen på hur samhället bör utformas.
För att samverkan ska vara värdefull och ge resultat krävs starka fackföreningar med hög organisationsgrad, som tydligt kan föra fram och beskriva medlemmarnas villkor, i debatten men också inom partiet på olika nivåer, från S-föreningar till riksdagen.Samverkan stärks genom att fackliga kongresser formulerar krav men också genom att medlemmar tar plats i politiken, är med i de politiska samtalen och tar förtroendeuppdrag på olika nivåer.
Inskrivet 2014-01-21

pr
 
logga