tl
 
L
logga21
prick
 
prick
Våren är här - nu är sommardäcken monterade på våra kärror.
All information om våra släpvagnar hittar du under information/släpkärror.
Inskrivet av sekreteraren 2021-04-04
prick

Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammades av klubben på initiativ av våra jämställdhetsansvariga Jörgen och Inga.
Klubben skänkte 10 kr/medlem till kvinnojouren samt lokalt på företaget bjöd vi alla kvinnliga medlemmar på fikabröd.
Inskrivet av sekreteraren 2021-03-14

kakor
prick

Årsmötet för klubben genomfördes den 23 februari, läs mera här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2021-02-28

prick

Koncernförhandlingarna för löneavtal IF Metall 2020 är avslutade. Avtalet gäller för perioden 2020-11-01 -- 2022-03-31.
Lönerna höjs från 2021-04-01 med 2,7 % med en lägsta ökning på 485 kr/månad. Volvo Företagspension räknas upp från 2021-01-01. Avsättning till deltidspension ökas med 0,2 %.
Ingen retroaktivitet från 2020-11-01. För anställda per 2020-10-31 kommer ett engångsbelopp att betalas ut i (förhoppningsvis) marslönen och för nyanställda blir det ett månadsbelopp.
Om självrisk återinförs i AFA försäkringen kommer företaget att ersätta den anställde.
Ingen hyvling av tidbanken ner till 250 timmar kommer att ske 2021.
OB- och övertidsersättningar höjdes redan 2020-11-01 med 2,7 %.
Nu ska förhandling starta på lokal nivå för fördelning av lönepotten enligt vår lokala löneform. Planen är att löneutbetalning ska kunna ske fr.o.m. aprillönen men om vi ej hinner klart blir det i majlönen med retroaktivt från 1 april 2021.
Inskrivet av sekreteraren 2021-02-14

prick

Årsmötet för klubben är den 23 februari, se affischen här >>> eller på anslagstavlorna.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och val. Nominerade är: ordförande Henrik Zegelsson, en styrelseledamot Anette Nilsson och Toni Blanksvärd, tre styrelsesuppleanter Jan-Olov Carlsson Tomas Rehnström Erik Hemming Gustafsson och Olivia Puhls, en revisor Stefan Elmqvist och en revisorsuppleant Sune Davidsson. Till styrelseledamot och till styrelsesuppleant är det övernominering.
Observera att anmälan är obligatorisk. P.g.a. rådande pandemiläge så kan mötet eventuellt komma att genomföras på annat sätt men i så fall kommunicerar vi ut det.
Inskrivet av sekreteraren 2021-02-07

prick

Studiekatalogen för ABF & LO's Tvärfackliga studier 2021 i Örebro och Värmland finns nu under studier.
Inskrivet av sekreteraren 2021-01-30

prick

AGS - Avtalsgruppsjukförsäkring

Har du varit sjukskriven mer än 14 dagar?
Har du anmält till AGS?
Om inte så kan du anmäla i efterhand via AFA’s hemsida: https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal/
Du behöver ditt läkarintyg och mobilt bank-id.
Vid sjuktillfället ska du ha varit anställd minst 90 dagar på ett eller flera företag som har kollektivavtalade försäkringar.
Frågor – vänd dig till försäkringsinformatörerna Anders ”Sigge” Sigurdsson eller Anette Nilsson.
Inskrivet av sekreteraren 2021-01-30

 

prick

Tisdagen den 12 januari hade vi nomineringsmöte (som skulle skett i november förra året) och det var 34 medlemmar som närvarade.
Nomineringarna till årsmötet genomfördes och följande blev nominerade: ordförande Henrik Zegelsson, en styrelseledamot Anette Nilsson och Toni Blanksvärd, tre styrelsesuppleanter Jan-Olov Carlsson Tomas Rehnström Erik Hemming Gustafsson och Olivia Puhls, en revisor Stefan Elmqvist och en revisorsuppleant Sune Davidsson. Till styrelseledamot och till styrelsesuppleant är det övernominering.
Årsmötet är planerat till den 23 februari. P.g.a. rådande läge så pågår diskussioner i styrelsen hur vi ska kunna genomföra årsmötet på ett korrekt sätt. Vi brukar vara runt 55 deltagare. Vi återkommer med mer information i god tid.
Inskrivet av sekreteraren 2021-01-13

prick

Uppdateringar under information:
Möteskalendarium är uppdaterat med alla mötesdatum för år 2021.
Arbetstider för 2021 är inlagda.
Inskrivet av sekreteraren 2021-01-01

prick

Nomineringsmöte
Nomineringsmötet som ställdes in i november är nu planerat till den 12 januari kl. 16.15 i matsalen. Obligatorisk anmälan. Läs mera här >>>.
Nomineringarna är: ordförande, en styrelseledamot, tre styrelsesuppleanter, en revisor och en revisorsuppleant.
Inskrivet av sekreteraren 2021-01-01

prick
 
logga