tl
 
L
logga21
prick
Julkort 2022 Julkort
prick

Julhälsning 2021 - Året som gått
Styrelsen för Verkstadsklubben vill önska alla en god jul och ett gott nytt år. Året som gått - 2021 - sammanfattas av vice sekreterare Inga Vintervärn och du läser julhälsningen här >>>.
Nu ser vi fram emot ett nytt år 2022.
Inskrivet av sekreteraren 2021-12-19

prick

Kurser 2022
Nu finns kurskatalogerna för år 2022 utlagda under studier/aktuella kurser
Inskrivet av sekreteraren 2021-12-05

prick

Nytt skyddsombud
Marléne Söderström är nytt skyddsombud på one line och förmontering. Lycka till med ditt nya uppdrag
Samtliga skyddsombud ser du under organisation/skyddsombud.
Inskrivet av sekreteraren 2021-12-05

prick

Medlemsmöte
Onsdagen den 17 november är det dags för nomineringsmöte.
Plats och tid: Matsalen på Volvo CE kl. 16.15.
För att veta hur många landgångar vi ska beställa samt om några ska vara specialkost så måste man anmäla sig i förväg till mötet.
Anmälan sker till Anette Nilsson, Henrik zegelsson eller övriga i styrelsen. Det går också att anmäla sig via Facebookinlägget.
Vilka som nomineras, mobilnummer för anmälan mm läs här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2021-10-31

prick

Klubbstyrelserna för alla fyra Volvo CE klubbar har haft gemensam verksamhetsplanering. Läs mera här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2021-10-11

prick

Söndagen den 3 oktober bjöd klubben sina medlemmar på bio.
Läs mera här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2021-10-11

prick

Ändrad datum och veckodag:
Onsdagen den 17 november blir det nomineringsmöte.
Dags att nominera inför årsmötet är:
Kassör för 2 år, 2 Styrelseledamöter för 2 år, 3 Styrelsesuppleanter för 1 år, 1 Revisor för 2 år och 1 Revisorssuppleant för 1 år
Du som önskar lämna en nominering kontakta valberedningen:
Mats Andersson på kantpressen
Anders Levinsson på kvalitetsavdelningen
Inskrivet av sekreteraren 2021-10-03, uppdaterad 2021-10-17

prick

Försäkring- och pensionsrådgivning
Nu finns det nya tillfällen att få rådgivning från Folksam i försäkring- och pensionsfrågor. Mycket uppskattad medlemsförmån av de som redan fått denna rådgivning. Läs mera här om hur du anmäler dig >>>
Inskrivet av sekreteraren 2021-09-05

prick

Sune Davidsson har gått i pension. Vi tackar Sune och önskar lycka itll som pensionär.
Ny revisorssuppleant utses på kommande medlemsmöte.
Inskrivet av sekreteraren 2021-09-05

prick
Sommarvykort till semestern 2021 vykort
prick

Behöver du hyra någon av våra kärror på semestern?
Bokas via telefonnummer som du ser på detta >>> meddelande och du kan bara ringa mellan kl. 09.00- 10.00.
Inskrivet av sekreteraren 2021-07-18

prick

Sommarbrev
Ytterligare 7 månader har flugit förbi i ett tempo som man baxnar över hur fort det går.
Vi gick in i året med en hög takt, vilket vi visste om redan från start men att det skulle bli den här nivån det var det nog ingen som kunde förutspå. Detta är på rejäla nivåer! Vi ser redan nu att det kommer hålla i sig. Om inget oerhört märkligt inträffar med världsmarknaderna så kommer det bara att öka när vi byter till 2022 i kalendern vilket är positivt för oss. Det vi ser är att det finns ett större intresse från ledningen att anställa folk på tillsvidareanställningar vilket vi krigar hårt för från klubben.
Problemet som företaget tar upp som anledning till att inte anställa är den stora bristen på material som råder i världen. Det vi också ser är att det är oerhört viktigt att pressa ut produkter fort och fel, istället för att vi jobbar med kvalitet så är det mera kvantitet. När detta skrivs så står det 115 hytter och väntar på justering (visserligen många med saknade artiklar), 115 är nytt all time high när det gäller produkter som väntar på justering. Covidsituationen sliter hårt på många människor inom organisationen, sjukfrånvaron har varit och är väldigt hög så vi får hoppas på en ljusning nu i höst och att fler tar chansen när de får den att bli vaccinerade och att detta hjälper oss till ett öppnare samhälle igen.
Det som är på gång för klubben inom en snar framtid i höst är arbetstider inför nästa år och det kan nog bli intressant ett se hur företaget tänker där med tanke på det höga orderläget, särskilt på bearbetningssidan som redan har det tufft. Vi har haft en stökig tid på många avdelningar på grund av de många maskinhaverierna, framförallt på svets och måleri har dessa inneburit en hel del övertid. Främst på svets där de har lidit på grund av för mager bemanning från start, men nu jobbas det i alla fall med det från företagets sida, att få tag i svetsare så vi kan fylla på bemanningen för att minska på övertidsuttaget. Vid maj månads utgång så hade det körts 2300 timmar övertid inom det blåa kollektivet.
Med dessa ord skulle klubbstyrelsen vilja önska er alla en välbehövlig semester och att ni får chansen att ladda batterierna och njuta av den på ett bra sätt.
Styrelsen för Verkstadsklubben, Inskrivet av sekreteraren 2021-07-11

prick

Styrelsen har utsett Mats Andersson på kantpressen som ny valberedare fram till nomineringsmötet.
Inskrivet av sekreteraren 2021-07-11

prick

Jan-Åke Johansson har valt att frånträda sina uppdrag i klubben i valberedningen och förslagskommittén. Vi tackar Jan-Åke för den tid som varit.
Inskrivet av sekreteraren 2021-07-11

prick

Studier uppdaterade
Nu kommer fysiska kurser igång igen. Sidan med aktuella studier/kurser är nu uppdaterad.
Inskrivet av sekreteraren 2021-06-20

prick

IF Metall lanserar Medlemsspar
IF Metall kämpar för trygghet och bra villkor för medlemmarna. Att slippa oroa sig för hur man ska klara sig ekonomiskt när det är dags att gå i pension är en viktig del av tryggheten.
Därför har IF Metall, tillsammans med Folksam, tagit fram ett erbjudande om en förmånlig sparform som vi kallar Medlemsspar. Det är en kapitalförsäkring som bara våra medlemmar får teckna.
Med start nu på måndag, den 10 maj, kan alla IF Metallare gå in på folksam.se/ifmetall och enkelt börja spara för sin framtid.
Inskrivet av sekreteraren 2021-05-09

prick

Försäkring- och pensionsrådgivning - nu finns nytt tillfälle
Nu går det att boka tid för rådgivningsmöte med Folksam. Kontakta Anette för mer information, läs mera här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2021-03-20, 2021-05-09

prick

Medlemsförmån hos Fonus
Som medlem i IF Metall har du rabatter hos Fonus och Familjens Jurist.
Läs på Fonus hemsida om villkoren där man även aktiverar förmånen när behov uppstår.
Inskrivet av sekreteraren 2021-03-20

prick
Våren är här - nu är sommardäcken monterade på våra kärror.
All information om våra släpvagnar hittar du under information/släpkärror.
Inskrivet av sekreteraren 2021-04-04
prick

Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammades av klubben på initiativ av våra jämställdhetsansvariga Jörgen och Inga.
Klubben skänkte 10 kr/medlem till kvinnojouren samt lokalt på företaget bjöd vi alla kvinnliga medlemmar på fikabröd.
Inskrivet av sekreteraren 2021-03-14

kakor
prick

Årsmötet för klubben genomfördes den 23 februari, läs mera här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2021-02-28

prick

Koncernförhandlingarna för löneavtal IF Metall 2020 är avslutade. Avtalet gäller för perioden 2020-11-01 -- 2022-03-31.
Lönerna höjs från 2021-04-01 med 2,7 % med en lägsta ökning på 485 kr/månad. Volvo Företagspension räknas upp från 2021-01-01. Avsättning till deltidspension ökas med 0,2 %.
Ingen retroaktivitet från 2020-11-01. För anställda per 2020-10-31 kommer ett engångsbelopp att betalas ut i (förhoppningsvis) marslönen och för nyanställda blir det ett månadsbelopp.
Om självrisk återinförs i AFA försäkringen kommer företaget att ersätta den anställde.
Ingen hyvling av tidbanken ner till 250 timmar kommer att ske 2021.
OB- och övertidsersättningar höjdes redan 2020-11-01 med 2,7 %.
Nu ska förhandling starta på lokal nivå för fördelning av lönepotten enligt vår lokala löneform. Planen är att löneutbetalning ska kunna ske fr.o.m. aprillönen men om vi ej hinner klart blir det i majlönen med retroaktivt från 1 april 2021.
Inskrivet av sekreteraren 2021-02-14

prick

Årsmötet för klubben är den 23 februari, se affischen här >>> eller på anslagstavlorna.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och val. Nominerade är: ordförande Henrik Zegelsson, en styrelseledamot Anette Nilsson och Toni Blanksvärd, tre styrelsesuppleanter Jan-Olov Carlsson Tomas Rehnström Erik Hemming Gustafsson och Olivia Puhls, en revisor Stefan Elmqvist och en revisorsuppleant Sune Davidsson. Till styrelseledamot och till styrelsesuppleant är det övernominering.
Observera att anmälan är obligatorisk. P.g.a. rådande pandemiläge så kan mötet eventuellt komma att genomföras på annat sätt men i så fall kommunicerar vi ut det.
Inskrivet av sekreteraren 2021-02-07

prick

Studiekatalogen för ABF & LO's Tvärfackliga studier 2021 i Örebro och Värmland finns nu under studier.
Inskrivet av sekreteraren 2021-01-30

prick

AGS - Avtalsgruppsjukförsäkring

Har du varit sjukskriven mer än 14 dagar?
Har du anmält till AGS?
Om inte så kan du anmäla i efterhand via AFA’s hemsida: https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal/
Du behöver ditt läkarintyg och mobilt bank-id.
Vid sjuktillfället ska du ha varit anställd minst 90 dagar på ett eller flera företag som har kollektivavtalade försäkringar.
Frågor – vänd dig till försäkringsinformatörerna Anders ”Sigge” Sigurdsson eller Anette Nilsson.
Inskrivet av sekreteraren 2021-01-30

 

prick

Tisdagen den 12 januari hade vi nomineringsmöte (som skulle skett i november förra året) och det var 34 medlemmar som närvarade.
Nomineringarna till årsmötet genomfördes och följande blev nominerade: ordförande Henrik Zegelsson, en styrelseledamot Anette Nilsson och Toni Blanksvärd, tre styrelsesuppleanter Jan-Olov Carlsson Tomas Rehnström Erik Hemming Gustafsson och Olivia Puhls, en revisor Stefan Elmqvist och en revisorsuppleant Sune Davidsson. Till styrelseledamot och till styrelsesuppleant är det övernominering.
Årsmötet är planerat till den 23 februari. P.g.a. rådande läge så pågår diskussioner i styrelsen hur vi ska kunna genomföra årsmötet på ett korrekt sätt. Vi brukar vara runt 55 deltagare. Vi återkommer med mer information i god tid.
Inskrivet av sekreteraren 2021-01-13

prick

Uppdateringar under information:
Möteskalendarium är uppdaterat med alla mötesdatum för år 2021.
Arbetstider för 2021 är inlagda.
Inskrivet av sekreteraren 2021-01-01

prick

Nomineringsmöte
Nomineringsmötet som ställdes in i november är nu planerat till den 12 januari kl. 16.15 i matsalen. Obligatorisk anmälan. Läs mera här >>>.
Nomineringarna är: ordförande, en styrelseledamot, tre styrelsesuppleanter, en revisor och en revisorsuppleant.
Inskrivet av sekreteraren 2021-01-01

prick
 
logga