tl
 
ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2021 I MATSALEN PÅ VOLVO CE I HALLSBERG

P.g.a. pandemin hade vi haft flera diskussioner i styrelsen hur vi skulle kunna genomföra årsmötet på ett så säkert sätt som möjligt. Efter att anmälningstiden var över så insåg vi att det var färre anmälda än vad vi får lov att vara under lunchen på arbetstid så då beslutade vi att genomföra mötet. Dagordningen, verksamhetsberättelsen, penna och en liten gåva var utlagt på borden före mötet.

Vanligtvis brukar vi ha en extern gäst som mötesordförande men det avstod vi denna gång och mötet valde klubbens ordförande Henrik till mötesordförande.

Det genomfördes val till ordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleanter, revisorer, kontaktombud mm. Övernomineringen tilI styrelseledamot återtogs före mötet men det var även en övernominering till styrelsesuppleant och omröstning genomfördes. Resultatet var väldigt jämt och valberedningens förslag fick mest röster. Jessica och Sari hade valt att inte ställa upp på omval som kontaktombud och vi tackar dem för deras tid och önskar dem åter som företroendevalda längre fram.

Vi fick höra sex stycken rapporter - bemanning/personalläget, läget i de lokala löneförhandlingarna, studier, avdelning 18 och dess kommittéer, klubbens nomineringar till avdelning 18 samt en liten förvarning om internationella kvinnodagen 8 mars.

Mötet avslutades med landgång som serverades vid bordet.

Ett stort tack till alla mötesdeltagare från styrelsen.

 
Henrik  

Henrik svingade klubban och fastställde mötets svar.

 

(foto Inga Vintervärn)

 
logga