tl
 
L
prick
Återigen har ett halvår passerat med en rasande fart. Var tiden tog vägen efter vi återkom från semestern kan man fundera på. Vad har då hänt under dessa månader om vi tittar i backspegeln:
* Varselförhandlingarna blev avslutade.
* Några medlemmar och arbetskamrater slutade med pension, uppsagda eller på egen begäran. Vi önskar alla lycka till i sina nya roller.
* Vi flyttade in medlemskärrorna innanför grindarna eftersom portvaktskuren blev obemannad och det har fungerat bra.
* På förbundet för IF Metall startade arbetet inför avtalsrörelsen och information samlas in från avdelningar och klubbar.
* I november var det skyddsombudsträff och det var en bra och informativ dag.
* Styrelsen har ordet har bl.a. handlat om "Nollvisionen" och om "Varför motioner".
* I november var det också medlemsmöte där nomineringar skedde inför årsmötet. Det är en övernominering till ordförande och en övernominering till suppleant. Vi ser fram emot ett spannande och givande årsmöte.
Även om det blir få lediga dagar runt årets jul och nyår så hoppas vi att alla hinner vila upp sig och har nya friska tag inför 2017.
Styrelsen för Volvo Verkstadsklubb via sekreteraren 2016-12-10.
prick
Den 14 november hade Verkstadsklubbens styrelse den årliga dagen då vi tog fram verksamhetsmålen för det kommande året. Det är de punkter vi ska arbeta med utöver det löpande fackliga arbetet.
Vi stämde också av vår vision, våra spelregler samt status för de verksamhets-mål som varit under året.
De punkterna som vi fastställde att arbeta med under 2017 är:
- Rutiner och struktur: Denna punkt har vi redan haft med ett par år men vi fortsätter att fokusera på detta.
- Se över organisationen: Vi ska se över antalet förtroendevalda och ansvarsområden.
- Medlemsaktivitet: Vi funderar på om vi kan hitta på någon trevlig aktivitet med medlemmarna i klubben.
- One Line: Vi kommer att delta i olika projekt som berör omställningen i fabriken.
Har du något du funderar på runt det fackliga så ställ frågan till ditt kontaktombud, skyddsombud eller direkt till oss i styrelsen.
Styrelsen för Volvo Verkstadsklubb via sekreteraren 2016-11-28.
prick

VARFÖR MOTIONER?
Inför IF Metalls kongress 2017 kan Du kan påverka genom att skriva en motion. Alla som är medlemmar i IF Metall har rätt att lämna förslag till kongressen, som är förbundets högsta beslutande organ och genomförs vart tredje år. Ett förslag till kongressen kallas motion. Alla motioner, både från klubbar och enskilda medlemmar eller förtroendevalda, ska gå via avdelningen. I vårt fall Avd 18 i Örebro.
Det är alltså till avdelningen du ska skicka din motion. Avdelningen tar sedan ställning till om ditt förslag är något som avdelningen ställer sig bakom eller inte. Om avdelningen inte ställer sig bakom din motion skickas den till kongressen som en så kallad enskild motion. Varje avdelning bestämmer sitt eget datum när motionerna måste ha inkommit.
Exempel på en motion:
Skolinformation

Vi ser att det saknas information till våra ungdomar i skolan. De har liten förståelse för facklig verksamhet och dess betydelse på grund av saknad information.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
- att driva frågan om en förbättrad skolinformation ute på skolorna 
- att verka för att utbildningen av informatörer för uppdraget förbättras.

 Hämtat från IF Metall av Jan-Olov Carlsson
Inskrivet av sekreteraren 2016-10-24.

prick

Huvudskyddsombud Anders Sigurdsson och v.huvudskyddsombud Stefan Svensson har denna gång fått skriva "Styrelsen har ordet": Döden på jobbet är ett faktum. I Sverige omkommer i genomsnitt en person i veckan på sin arbetsplats och många fler skadas mer eller mindre allvarligt.
 Nu får det vara nog! En nollvision mot dödsolyckor på arbetet är det enda rimliga Vi har en arbetsmarknad där människor får sätta livet till i stort sett varje vecka, där människor skadas och där den psykosociala arbetsmiljön på sina håll skapar ohälsa hos människor. Det här är en situation som inte är acceptabel och den insikten borde finnas hos samtliga
demokratiska partier. Så är det tyvärr inte.
I regeringens budget för 2015, som röstades ner av de borgerliga partierna med stöd av Sverigedemokraterna, fanns rejäla satsningar på Arbetsmiljöverket, på utbildning av skyddsombud, forskning för bättre arbetsmiljöer, satsningar på företagshälsovården och mycket annat. Inte minst viktig var en satsning på att få bukt med kvinnors arbetsrelaterade ohälsa, ett viktigt steg på vägen mot jämställdhet i arbetslivet. Vi människor spenderar en stor del av våra liv på jobbet, då måste också arbetsplatsen vara en säker plats. Det måste vara en rättighet för arbetstagare att trivas, utvecklas och ha hälsan i behåll.
 Låt oss skona nästa generation! Därför kräver vi en nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna, ökade resurser till Arbetsmiljöverket och att det ekonomiska stödet till utbildning av skyddsombud återinförs.
Inskrivet av sekreteraren 2016-09-26.bild

prick

Nu har första halvåret av 2016 passerat och snart är det semester. Vad har då hänt under de sex första månaderna av detta år?
Några punkter och händelser som passerat som vi kan blicka tillbaka till.
* Vi hade årsmöte den 18:e februari och även i år var det mycket välbesökt. Det är positivt att ni medlemmar kommer på medlemsmöten så välkomna igen till nomineringsmötet i november.
* Centrala avtalet gick ut och det var tuffa förhandlingar mellan de centrala parterna men i sista minuten tecknades ett nytt ett-årigt avtal.
* Vid årsmötet för IF Metall Örebro Län utsågs fem hedersmedlemmar och alla var från Volvo CE Hallsberg.
* Den 24:e maj var det skyddsombudsträff i SCB-huset Örebro. Fem skyddsombud deltog från oss. Förbundet samt TCO-LO Rättsskydd höll i informationerna.
* Kursen ”Arbetsmiljö i praktiken” genomfördes på plats här i Hallsberg för alla våra skyddsombud, några styrelsemedlemmar samt Unionens skyddsombud. En uppskattad kurs.
* Vår ordförande Börje var med koncernutskottet till Bauma mässan i München.
* Företaget la ett varsel på 60 medarbetare och det var tyvärr inte helt oväntat. Från klubbens sida begärde vi förhandling om varslet storlek vilket vi aldrig tidigare gjort.
* Styrelsen har haft styrelsemöte varje måndag sedan varslet lades och även haft möte för alla kontakt- och skyddsombud en gång i veckan.
* Riksdagsledamot Matilda Ernkrans besökte oss.
Styrelsen på Volvo Verkstadsklubb Hallsberg önskar alla medlemmar en riktigt fin och trevlig semester så ses vi i augusti igen!
Inskrivet av sekreteraren 2016-06-28.

prick

Förhandlingar om varslets storlek har inletts, sedan skall vi komma överens med företaget om vilket omställningsföretag vi skall använda oss av. Även en konsekvensanalys skall göras innan vi börjar med uppsägningsförhandlingen.
Denna förhandling kan sluta på olika vis beroende på olika faktorer, ett alternativ är lagturordning då tar man från ett och uppåt i turordningslistan. Ett annat alternativ är avtalsturordning då kommer vi och företaget överens om en turordningslista där vissa undantag görs.  Ett alternativ är att vi inte kommer överens då säger företaget upp efter eget tycke och de medlemmar som anser sig blivit felaktigt uppsagda får vända sig till klubben för att driva frågan om skadestånd mot företaget, det är inte säkert att man får tillbaka jobbet även om uppsägningen är felaktig.
Klubbstyrelsens ambition är att få ner antalet uppsagda så mycket som möjligt, samt att så långt det är möjligt följa lagturlistan.
Förhandlingen fortgår, vi återkommer så fort det finns något mer att informera om.
Förhandlarna för Volvo Verkstadsklubb Hallsberg - Börje, Peter & Jan-Olov
Inskrivet av sekreteraren 2016-05-29.

prick

Rapport från ordförande Börje:
Detta år gick Koncernutskottets studieresa bland annat till Baumamässan i München. Det är världens största entreprenadmaskinsmässa där vi besökte Volvos mässområde och tittade bland annat på vår nya 60 tons Dumpers A60H. Volvo hade även en maskin show som var klart den bästa som vi såg på mässan. Vi tittade även på våra SDLG produkter samt Terex.
Det var helt omöjligt att besöka alla utställare men vi tittade på våra största konkurrenter och en del annat.
Vi var även och besökte en återförsäljare i Salzburgs.
På de interna möten vi hade diskuterade vi mycket om det nya avtalet och framtida koncernförhandlingar.
(Koncernutskottet är Volvo Verkstadsklubbars högsta beslutande nivå)
Inskrivet av sekreteraren 2016-04-24.

Bauma

 
prick

Representantskapet - vad är det?
Alla avdelningar inom IF Metall har något som kallas för representantskapet och detta är avdelningens högsta beslutande organ.
Uppgifter, sammansättning och arbetsrutiner för representantskapet är fastställt i IF Metalls stadgar §19 mom 3-5.
Klubbar väljer ombud som ingår i representantskapet och deltar på årsmöte på våren och budgetmöte på hösten. Volvo Verkstadsklubb har just nu 7 ordinarie ombud samt 7 ersättare. För nästa period 1 april 2016 – 31 mars 2018 har vi 6 ordinarie och 6 ersättare p.g.a. att vi är färre medlemmar. Valet av ombuden gör vi i styrelsen på vårt första möte efter vårt årsmöte.
Vi som är ombud på representantskapet är er förlängda röst in mot avdelningen och har ett förtroende att delta och rösta i de val som är. Torsdag vecka 11 är det årsmöte för IF Metall avd. 18 Örebro Län och då är det bl.a. val av olika avdelningsombud.
(Vilka som är valda som ombud ser du under "Organisation/Övriga förtroendevalda")
Styrelsen via Anette & Jan-Olov, inskrivet 2016-03-16.

prick
Arbetsmiljö i praktiken
Under fyra heldagar nu i vinter har Volvos skyddsombud fått gå kursen Arbetsmiljö i praktiken. Normalt är det en kurs som genomförs i Örebro på avdelning 18. Vårt huvudskyddsombud tog kontakt med företaget och kollade om det kunde finnas någon möjlighet att genomföra kursen på Volvo med alla våra skyddsombud. Nu var det så att det var genomförbart så Peter Nilsson från Atlas Copco och Rickard Bergsten som jobbar hos oss har hållit i kursen fyra torsdagar i januari och februari. Detta var andra gången de genomförde kursen så nu börjar de bli varma i kläderna. Kursen upplyste oss vad vi bör känna till som skyddsombud vad vi har för rättigheter men även vilka skyldigheter vi har att tänka på. Vi gick även igenom arbetsmiljölagen och hur arbetsmiljöverket arbetar och hur man kommer i kontakt med dessa. Vi diskuterade hur man genomför en bra arbetsmiljörond på sin arbetsplats.
Jag tror att alla deltagarna var väldigt nöjda med kursen även om man är på olika nivåer utbildningsmässigt, nytt för vissa och lite repetition för andra. Detta var första gången vi genomförde en hel kurs på arbetsplatsen och det finns både för och nackdelar med det. Fördelarna var att vi fick med de som drar sig för att åka iväg på kurs och på minuskontot var att det kan bli tjafs om att killen/tjejen kan behövas på sin arbetsplats istället. En annan nackdel med kurs på företaget är att man inte träffar skyddsombud från andra företag för tips och ideer. Jag hoppas att vi kan göra om detta med kurs på arbetsplatsen flera gånger för det positiva vägde över i vågskålen. Även några styrelsemedlemmar samt Unionens skyddsombud fick vara med på kursen.Skyddsombud Jörgen Håkansson via sekreteraren 2016-02-23.
kurs
prick

Första "Styrelsen har ordet för år 2016 har vi inte skrivit själva. Politiska kommittén vid IF Metall Örebro Län har skrivit RÅDSLAGET och låter oss ta del av den.

Vi i Styrelsen instämmer i denna skrivelse och hoppas att du vill läsa den. Med slutorden "Industrin är loket som drar välfärden" så sammanfattar Politiska Kommittén flera viktiga punkter för vårt land om utbildning, infrastruktur och industriellt utvecklingsarbete.

Styrelsen för Volvo Verkstadsklubb via sekreteraren 2016-01-24.

prick
 
logga