tl
 
L
årtal
prick
 
prick

Nomineringsmöte
Tisdagen den 24 november är det dags för klubbens nomineringsmöte. Alla våra medlemmar är välkomna men föranmälan måste ske. Detta för att vi ska kunna Covid-19 säkra mötet så mycket som möjligt.
Läs på affischen här >>> eller på anslagstavlorna hur du kan anmäla ditt deltagande.
Nomineringarna är: ordförande, en styrelseledamot, tre styrelsesuppleanter, en revisor och en revisorsuppleant.
Välkomna!
Inskrivet av sekreteraren 2020-11-07

prick

Pensions- och försäkringsrådgivning av Folksam på tisdagar med start 13 oktober.
Anmälan sker till Anette, läs mer på våra anslagstavlor och i Facebookgruppen.
Inskrivet av sekreteraren 2020-09-26

prick

Studier
Det kommer inte att genomföras några studier under resten av året i kurslokaler.
Några få studier kommer att ske digitalt. Mer information kommer.
Studieorganisatör Erik Hemming Gustafsson / inskrivet av sekreteraren 2020-08-29

prick
Behöver du hyra någon av våra släpkärror under semestern?
Hur det går till ser du på denna bilaga >>>.
Inskrivet av sekreteraren 2020-07-11
prick
Halvårssummering av 2020
Hej
Har satt mig för att försöka summera första halvåret 2020 i ord vilket kan vara rätt svårt när man ska titta i backspegeln.
I början på året så hade vi en medlemsomröstning om vårt mertidsavtal vilket var oerhört glädjande att så många tog chansen att rösta för eller emot där majoriteten röstade för att vi kör 38 timmar mera på våren mot att vi lägger ut det i ledighet på hösten.
Vi startade året starkt och volymerna höll i sig på en ganska hög nivå även om de inte var som 2019 så var det en hög och bra beläggning. Sedan dök det upp något elakt litet virus som ställde till det för hela världen. Runt detta så har det förhandlats fram ett krisavtal inom Volvo koncernen där det finns lite olika permitteringsnivåer som i vårt fall landade i att vi skulle jobba 40% och vara lediga 60% under 10 veckor, den delen höll ju nästan. Men medan vi var hemma så såg företagsledningen hur orderboken föll och de trodde på ytterligare dropp i den så avtalet blev lätt förändrat under resans gång till att gälla i 6 månader. När vi väl satt detta på plats så ökar glädjande nog orderingången till riktigt hyggliga nivåer. Så inom produktionen så kommer många hamna på 80% jobb. Medan vissa som ej står i direkt produktion rullar vidare på 60% ledighet och det har framförallt varit tjänstemän som fortsatt så. Ganska snart stod det klart att den grundbemanningen vi har inte kommer räcka till (vilket vi har påtalat för företaget under en lång tid). Så från klubbens sida så har vi gått med på att låta ett antal tjänstemän hjälpa till i produktion på både gott och ont. Företaget har även lyckats visstidsanställa 3 personer för att få upp bemanningen lite.  Även många indirekta har fått gått ut från sina ordinarie tjänster till monteringen och hjälpa till. Det brottas hårt med kvalitén eftersom det har varit svårt att hinna med upplärningen på ett strukturerat sätt.
Det har även lagts ett varsel från företagets sida som omfattar bara tjänstemän och i Hallsberg berör det ca 10 personer som det nu skall börja förhandlas om vad som kommer ske runt dessa personer
Vill även betona att det inte finns några diskussioner överhuvudtaget om varsel på arbetarsidan utan företaget ser att vi ligger bra med till med bemanningen där. Även om vi från klubben till och med skulle vilja påstå att vi är underbemannade.
Företaget har även tackat av Björn Nylin som mångårig produktionsledare (47 års anställning) och därmed lämnar en av de sista kulturbärarna företaget på ledarsidan.
Det kommer innebära lite omorganisation ibland ledarna på svetssidan där Mikael Hagberg tar klivet från golvet upp till att bli produktionsledare. Det finns även en vakans som PL på monteringssidan när Mikael Z slutade i maj.
Sedan får vi se vad hösten har att erbjuda men det vi ser är att orderböckerna fylls på och vi kan ta Braås som exempel så har dom välfyllda orderböcker långt in i november.
Vill även passa på att önska alla en varm och härlig semester och att ni passar på o njuta av den välförtjänta vilan.
Med vänlig hälsning
Henrik

Inskrivet av sekreteraren 2020-06-14
prick

Klubben har som känt tecknat ett avtal med företaget om korttidspermittering som gäller till den 22 september. När det tecknades så såg orderläget ut att vara extremt lågt. Hade det inte funnits tillgängligt då, så hade det med stor säkerhet inneburit att ett varsel lagts. Glädjande nog kan vi konstatera att åtminstone fram till semestern så ser det väldigt bra ut.
Nu när orderläget är på den nuvarande nivån, så kunde vi ganska snabbt konstatera att med den bemanning som fanns anställda så skulle företaget inte kunna leverera.
Diskussioner mellan företaget och klubben fördes om hur vi skulle klara efterfrågan fram till semestern. Det regelverk som staten bestämt förbjuder företaget att under permitteringsperioden att hyra in från bemanningsföretag.
Då blev företaget och klubben överens om att till semestern var det ok att tjänstemän arbetar i produktionen samt att visstidsanställa ett antal personer. Det vi från klubben också sagt är att under den här tiden fokusera enbart på att klara produktionen, vilket innebär till exempel att minimera antalet möten.
Hälsning från ordföranden
Inskrivet av sekreteraren 2020-06-14

prick

Utbildningen medlem i facket finns nu som distansutbildning via din dator.
Läs mer på informationsbladet eller under studier/aktuella kurser.
Anmäl dig via studieorganisatör Erik Hemming Gustafsson
Inskrivet av sekreteraren 2020-06-07

prick

Angående korttidspermittering:
Volvokoncernen startar nu upp verksamheten gradvis och för oss i Hallsberg är det produktionsstart måndagen den 4 maj, vilket du ska ha fått besked om av din chef/produktionsledare.
Tyvärr är osäkerheten fortsatt mycket stor och covid-19 pandemin fortsätter att påverka människors liv världen över. Den påverkar affärsverksamheten i en utsträckning som ingen av oss hade kunnat förutse. Utifrån affärsläget har beslut tagits att förlänga nuvarande avtal om korttidspermittering från 10 veckor till 6 månader vilken startar från det tidigare förhandlade startdatumet 23 mars 2020 och sträcker sig till 22 september 2020. Avtalet följer även fortsättningsvis 60 procent permittering och 40 procent arbete. Lokal förhandling har skett med Verkstadsklubben.
Den huvudsakliga anledningen till att vi förhandlat om och förlängt avtalet om korttidspermittering är för att undvika varsel. Det finns inga garantier – men ambitionen är gemensam.
När det gäller semestern så är semesterlagen fortfarande tillämplig, vilket innebär att du som anställd har rätt till fyra veckors sammanhängande semester. I vårt fall ligger huvudsemestern vecka 29 – 32 och under semestern har man dessutom full ersättning (semesterersättning + lön).
Inskrivet av sekreteraren 2020-04-23

prick

När vi är i arbete så gäller vanlig bokning via receptionen/portvakten!

Hyra av släpkärrorna under permitteringstiden:
Det går att hyra våra kärror även under tiden vi är permitterade men det är ett annat bokningsförfarande. Kontakta Henrik Zegelsson för bokning, se hur du gör här >>>.
Fr.o.m. den 14/4 är det sommardäck på kärrorna.
Inskrivet av sekreteraren 2020-03-29, uppdaterad 2020-06-07

prick

Ja så kom då den dagen vi hoppades att slippa - korttidspermitterade p.g.a. ett virus som sveper över vår värld. Att inte få gå till jobbet av en sådan anledning känns i alla fall för mig väldigt tråkigt och lite oroligt. Nu får vi göra det bästa av situationen och försöka vara positiva. Passa på och vila, pyssla hemma, ha kontakt med nära och kära på ett rätt sätt men mest av allt - var rädd om dig så ses vi snart igen.
Tankar från eder sekreterare 2020-03-29

prick

Avtalsörelsen är pga Covid-19/Coronaviruset framflyttad till hösten 2020. centrala avtalet är förlängt t.o.m. 2020-10-31.Avtalsrörelsen pågår
Våra centrala avtal går ut 2020-03-31 och parterna har startat avtalsrörelsen. Tidplanen som är satt kan du läsa här >>>
På IF Metalls hemsida publiceras med jämna mellanrum nyheter och annat av intresse om Avtal2020, följ nyheterna här >>>
På Verkstadsklubbens Facebook sida lägger vi upp information som kommer från förbundet.
Inskrivet av sekreteraren 2019-10-27, uppdaterat 2020-01-05, uppdaterad 2020-03-29

prick

Ändringar i försäkringar
Folksam har valt att ta bort hälsodeklaration för sjuk- och efterlevandeförsäkringen. Medlemmar som inte har försäkringen och nu vill teckna den behöver nu längre inte fylla i hälsodeklaration. För år 2020 kostar försäkringen 74 kr/månad.
Nya medlemmar till IF Metall under perioden 1 mars - 31 augusti 2020 blir av IF Metalll bjudna på karenstiden för inkomstförsäkringen.
Inskrivet av sekreteraren 2020-03-01

prick

Välbesökt årsmöte
Tisdagen den 25 februari genomfördes Verkstadsklubbens årsmöte och det var 49 medlemmar som deltog. Till mötesordförande hade Greger Kammerland inbjudits. Greger är ordförande i IF Metall Örebro Län.
På mötet rapporterades om bemanningsläget, nomineringar till avd 18 Örebro Län, den pågående avtalsrörelsen samt ändringar i försäkringar.
Val genomfördes och det blev lite ändringar. Se under organisation den nya styrelsen samt ändringar av kontaktombud och skyddsombud.
Stort tack till Toni Blanksvärd för alla år i styrelsen.
Stort tack till Rickard Ekblom som avgått som kontaktombud.
Inskrivet av sekreteraren 2020-03-01

prick

Dags för ÅRSMÖTE!
Tisdagen den 25 februari kl. 16.15 i matsalen. Läs mera på anslagstavlorna eller på affischen här >>>.
OBS! Vi behöver ha din anmälan senast den 19/2 för att hinna beställa förtäring. Behöver du specialkost t.ex glutenfritt, vegetariskt eller skaldjursfritt så måste du säga till om detta vid anmälan.
Styrelsen i Volvo Verkstadklubb, Hallsberg.
Inskrivet av sekreteraren 2020-02-09

prick

Budkavle - för ett försvar av turordningsreglerna i LAS och även för att bevara saklig grund-begreppet.
Från Verkstadsklubben på Volvo Lastvagnar i Umeå har vi fått en budkavle som handlar om att försvara turordningsreglerna i LAS. Läs och begrunda hela budkaveln här >>>.
Budkaveln sprids just nu i media, social medier, via verkstadsklubbar och hemsidor.
Styrelsen i Volvo Verkstadklubb, Hallsberg.
Inskrivet av sekreteraren 2020-02-02

prick

Arbetstider 2020 - äntligen klart
Efter många sittningar med företaget och olika förslag presenterades ett slutförslag till omröstning. Hade det förslaget fått nej av medlemmarna så skulle förhandlingarna strandat och den s.k. stupstocken i avtalet hade trätt i kraft. Torsdagen den 16 januari genomfördes röstningen och resultatet blev ja till förslaget om "Arbetstids- och mertidsavtal". De nya arbetstiderna som träder i kraft vecka 5 finns under Information=>Arbetstid.
249 medlemmar (av 280) röstade vilket gav ett röstdeltagande på 88,93%.
Förslag JA (arbetstid- och mertidsavtal) fick 211 röster
Förslag NEJ (s.k. stupstocken) fick 38 röster
Räknade rösterna gjorde:
Från klubben – Henrik Zegelsson, Inga Vintervärn och Erik Hemming Gustafsson, Anette Nilsson skötte noteringarna.
Från företaget – HR chef Lena Ingemarsdotter
Stort tack till alla som röstade!
Inskrivet av sekreteraren 2020-01-19

prick

Facebook gruppen för Verkstadsklubben Hallsberg
På Volvo CE i Hallsberg är vi just nu 280 medlemmar. Av dessa har 101 valt att ansluta sig till Facebook gruppen. Vi hoppas att fler medlemmar vill ansluta sig till gruppen då det är det snabbaste sättet för styrelsen att nå ut med information till så många som möjligt.
Du som är med i gruppen och vet anställda medlemmar som inte anslutit sig, hjälp till att bjuda in.
Inskrivet av sekreteraren 2020-01-19

prick

Mera studier
ABFs tvärfackliga utbildningar i Örebro för 2020 finns under Studier => Aktuella kurser
Kalendarium för fackliga studier IF Metall Örebro Län 2020 finns nu under Studier => Aktuella kurser.
Inskrivet av sekreteraren 2020-01-05, uppdaterat 2020-01-19

prick

Arbetstider 2020
Det blev inget avtal klart med företaget innan julledigheten om arbetstiderna för år 2020. Förhandlingarna startar igen är vi är på plats igen. Så fort vi har mer information kommer vi att kommunicera ut det.
Inskrivet av sekreteraren 2020-01-05

prick

Verkstadsklubbens möteskalender för år 2020 är nu uppdaterad och finns under Information => Möteskalendarium.
Inskrivet av sekreteraren 2020-01-05

prick
 
logga