tl
 
L
logga
prick
Studier: Kurser och kurskataloger för våren 2017 är uppdaterat under filken aktuella studier.
Inskrivet av sekreteraren 2016-12-10
prick
Snart är det julhelg och därefter byter vi till år 2017. Med önskan till er alla om en riktigt fin julhelg och ett gott slut på 2016.
Från styrelsen för Verkstadsklubben 2016-12-10
prick
Avtalsrörelsen 2017:
Följ med vad som händer via IF Metalls hemsida och de fackliga tidningarna, bl.a. Oss emellan. Du kan även prenumerera på IF Metalls nyhetsbrev.
Läs avtalsnyheter här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2016-11-28.
prick
Måndagen den 7 november var det dags för höstträff för skyddsombuden i Sydnärke.
Även denna gång hade vi  besök av skyddsingenjör John Tarkkanen som även  föreläste förra året . Träffen var på Hotell Stinsen i Hallsberg och vi 25 st skyddsombud på plats, från Volvo var vi 6 st av 15 st valda skyddsombud.
Denna gång gick vi igenom SAM, det systematiska milöarbetet och uppdateringen av AFS:ar som har skett under året. Bl.a en ny AFS om elektro-magnetiska fält och vad den kan komma att betyda framöver och vi gick även igenom hur en årlig uppföljning av SAM ska gå till. Kom även att gå igenom buller och hur en bullerkartläggning går till informerade John oss om som höll det hela på en bra och lagom nivå plus att vi fick svar på frågorna vi hade från våra olika företag.
Sedan kan man undra hur våra skyddsombud som väljer att inte ta del dessa  kurser som går igenom nya AFS:ar (arbetsmiljölagar) ska kunna företräda sina kompisar på sin arbetsplats?
Skyddsombud Jörgen Håkansson, inskrivet av sekreteraren 2016-11-14.
prick
Nu är det dubbdäck på båda kärrorna.
Regler för släpvagnar och vinterdäck:
Vinterdäck krävs mellan 1 december och 31 mars om det är vinterväglag. Om dragbilen har dubbdäck och det är vinterväglag måste släpvagnen också ha dubbdäck. En bil med odubbade vinterdäck får dra en släpvagn som antingen har dubbade eller odubbade däck.
Inskrivet av sekreteraren 2016-11-14.
prick
Avtalsrörelsen 2017 har startat. Följ med vad som händer via IF Metalls hemsida och de fackliga tidningarna, bl.a. Oss emellan. Vi kommer att länka härifrån när det finns intressant information.
Läs om gemensam låglönesatsning inom LO här >>>
Inskrivet av sekreteraren 2016-10-24.
prick
Snart är det dags för förhandling om ARBETSTIDER 2017 och dina funderingar, tankar och förslag lämnar du till ditt kontaktombud, skyddsombud eller direkt till någon av oss i styrelsen.
Inskrivet av sekreteraren 2016-10-24.
prick
Studier - är det någon facklig kurs du skulle vilja gå? Vår studieorganisatör Börje anslår aktuella kurser på anslagstavlorna men vill du se vad det finns för kurser så kolla under knappen STUDIER/Aktuella studier där du finner länkar mm. Vill du gå en kurs på fritiden via ABF så glöm inte 1000-kronan, läs mer under STUDIER/Regler & Länkar.
Inskrivet av sekreteraren 2016-10-24.
prick
Varselinformation: Förhandlingarna är nu avslutade och det blev 10 anställda som blir uppsagda. En del av våra arbetskamrater har redan slutat med andra överenskommelser och en del kommer att sluta under detta och kommande år med avgångspension. Vi hoppas att programmen vänder till det bättre så att de 10 uppsagda arbetskamraterna inte behöver lämna företaget.
Inskrivet av sekreteraren 2016-08-28
prick
Medlemskärrorna förvaras fr.o.m vecka 33 2016 innanför grindarna vid miljöhallen för att stå lite säkrare. Text och bilder är uppdaterat på informationssidan om kärrorna under information. Nytt är även att vi tagit fram en blankett att fylla i vid hyra av kärra eftersom man ska åka in med sin privata bil innanför grindarna.
Inskrivet av sekreteraren 2016-08-28
prick
Två medlemmar tillika förtroendevalda har slutat på företaget och gått till nya arbeten. Det är Ulf Dahlqvist som var skyddsombud på Dumpermonteringen samt Josefina Hellkvist som var revisorsuppleant. Vi tackar Ulf och Josefina för tiden som företroendevald och önskar dem lycka till på deras nya arbeten.
Valberedningen kommer nu att få uppdraget att föreslå ersättare för dessa förtroendeuppdrag.
Inskrivet av sekreteraren 2016-08-14
prick

Varselinformation:
Förhandlingarna pågår om varslet storlek och därefter kommer man att börja diskutera organisation samt begära en konsekvensanalys. Förhandlingar på individnivå är inte startade ännu. En gång per vecka har vi information med kontakt- och skyddsombuden. Har du frågor så vänd dig till ditt kontakt- eller skyddsombud. Skicka gärna med dem tankar och funderingar som återkoppling till styrelsen.
Styrelsen för Volvo Verkstadsklubb Hallsberg
Inskrivet av sekreteraren 2016-06-28

prick

Löneinformation:
Efter att de centrala avtalen blev klara genomfördes koncernförhandling och denna är nu klar. Avtalet är ettårigt för perioden 160401-170331. Lokalt ska klubben förhandla fördelningen men när detta kan starta vet vi inte just nu. Vi återkommer med information när vi vet mer.
Styrelsen för Volvo Verkstadsklubb Hallsberg
Inskrivet av sekreteraren 2016-06-28

prick

Besök:

I onsdags 1/6 hade vi besök av riksdagsledamot Matilda Ernkrans, hon hade ringt och ville träffa oss  med anledning av det varsel som lagts.

Vi förklarade det ni redan vet, (hoppas jag) och en del annat som vi ville att hon skulle ta med till sina kompisar i riksdagen.

Av Jan-Olov Carlsson, inskrivet av sekreteraren 2016-06-04

Foto: Matilda Ernkrans

gruppbild
prick

Varselinformation:
Vanligtvis har vi styrelsemöte varannan måndag men med anledning av varslet så har vi lagt in ett kortare extra styrelsemöte även övriga måndagar under en tid framåt. 
Efter varje styrelsemöte samlas de kontakt- och skyddsombud som har möjligthet till möte där vi i styrelsen förmedlar den information som vi har fått sedan föregående möte. Kontakt- och skyddsombuden tar med sig denna information till er. Alla medlemmar kan skicka med sina kontakt- eller skyddsombud frågor till dessa möten.
Styrelsen för Volvo Verkstadsklubb Hallsberg
Inskrivet av sekreteraren 2016-05-29

prick

Varselinformation:
Vi har idag, tisdagen den 17 maj, allihopa blivit meddelade att företaget lagt ett varsel för 60 arbetare på Volvo CE i Hallsberg.
Från Verkstadsklubbens sida har vi framfört vår irritation och besvikelse men även att vi känner oss förbannade p.g.a. de löften som aldrig infriats om mer produkter.
Nu startar förhandlingarna och vi i Verkstadsklubben har utsett våra förhandlarna.
Vi kommer att göra vårt yttersta för att genomföra förhandlingarna så bra som möjligt. 
Kontakt- och skyddsombuden kommer att informeras fortlöpande och vi uppdaterar verkstadsklubbens hemsida så fort vi har ny information att lämna ut.
Samtliga i styrelsen samt alla kontakt- och skyddsombud svarar så gott vi kan på dina frågor eller hjälps åt att ta reda det vi inte vet.
Styrelsen för Volvo Verkstadsklubb Hallsberg
Inskrivet av sekreteraren 2016-05-17

prick

Du vet väl om att du hittar mycket bra information på hemsidorna både för Förbundet >>> och avdelning Örebro Län >>> ?Medlemsportalen >>> är till för alla oss medlemmar genom att man registrerar sig för inloggning
Känner du till att IF Metall även finns på sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram och YouTube?
Inskrivet 2016-05-15

prick

Årets avtalsrörelse:
De centrala förhandlarna lyckades efter hårda förhandlingar enas om ett nytt avtal och detta skedde bara timmar innan avtalet gick ut torsdagen den 31/3.
Du finner mer aktuell information på IF Metalls hemsida >>>.
Det nya avtalet är ett ett-års avtal på 2,2 % som dels går till reallöneökningar och dels till pensionsavsättningar.
När alla förustättningar är sammanställda från Förbundet kommer förhandlingarna att starta inom koncernen. Vi får återkomma med mer information när vi vet mera.
Inskrivet 2016-04-03

prick
Båda släpvagnarna har nu sommardäck.
Inskrivet 2016-04-03
prick
Representantskapsombuden för 2016-04-01 -- 2018-03-31 är uppdaterat under Organisation/Övriga Förtroendevalda
Inskrivet 2016-04-03
prick
Nya hedersmedlemmar utsedda från vår Verkstadsklubb - se bilder och läs mera här >>>
Inskrivet 2016-03-19
prick

Senaste nytt från de Centrala förhandlingarna:
Aktuell information finns på IF Metalls hemsida >>> och man kan där även anmäla sig till att få nyhetsbrev via mail.Förbundsordförande Anders Ferbe beskriver förhandlingsläget som besvärligt.
Första mars trädde OPO (de opartiska ordföranden) in i avtalsförhandlingarna men ännu har inget avtal kunnat träffas.Följ avtalsrörelsen via media, Förbundets hemsida, medlemstidningar mm.
Inskrivet 2016-03-16

prick
"Skarp debatt om attackerna mot lönebildningsmodellen"
EKOT:
Inte sedan 1997 och Industriavtalets tillkomst har den svenska lönebildningsmodellen utmanats så kraftigt som nu, hävdar IF Metalls ordförande Anders Ferbe.
– Med tanke på utmaningarna mot lönebildningen ökar risken för konflikt inom alla sektorer. Jag tycker att det vore på sin plats att politiker och parter tar sitt ansvar och lugnar ned sig, och vårdar den modell som har varit framgångsrik för Sverige, säger Anders Ferbe.
Länk till Sveriges Radio >>>
DN Debatt:
Allvarliga hot har ytterst ett pris. I förlängningen handlar det om hela lönebildningsmodellen. Det skriver Anders Ferbe, tillsammans med förbundsordförandena i Facken inom industrin.
– Om de som nu utmanar lönebildningen fullföljer sina krav, kan de vara säkra på en sak – industrins anställda kommer aldrig att acceptera att bli reducerade till lönetrampoliner för andra fackförbund.
Länk till DN Debatt >>>
Från Förbundet, inskrivet 2016-02-23
citat
prick
Torsdagen den 18 februari 2016 genomfördes Verkstadsklubbens årsmöte på Hotel Stinsen i Hallsberg.
Det var ett välbesökt, spännande och givande årsmöte. 46 medlemmar var närvarande och då det var övernomineringar både till uppdragen som styrelseledamot och styrelsesuppleant skedde sluten omröstning med valsedlar. Styelseledamot skulle väljas 2 personer och när rösterna var räknade visade det sig att det var delad plats mellan "2:an" och "3:an" varvid särröstning fick genomföras. Efter genomförda val så blev resultatet oförändrad representation i styrelsen, en ny revisorsuppleant samt att ett kontaktombud frånsagt sig och ersattes ej.
Rapporterna bestod av personalläget, status från de centrala förhandlingarna och lite om hemsidan. Det enda som inte gick som planerat var att vi bl.a ville visa upp hemsidan men fick inte kontakt mellan laptop och projektor.
Goda landgångar med kaffe slank ner utan problem och 12 glada vinnare i vårt lotteri vann lunch i vår matsal.
Stort tack till alla medlemmar som närvarade och bidrog till ett trevligt möte.
Nästa planerade medlemsmöte sker i november.
Inskrivet 2016-02-23
prick
Verkstadsklubbens årsmöte sker torsdagen den 18 februari 2016 kl. 17.00 på Hotel Stinsen i Hallsberg.
Vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna ska val förättas av förtroendevalda. Till uppdragen som styrelseledamot resp. styrelsesuppleant har det blivit övernomineringar. Vi hoppas så många medlemmar som möjligt deltar på mötet och hjälper till att rösta.
Därutöver är det rapporter, kaffe och lotteri.
Affischen i sin helhet ser du här >>>
Hjärtligt välkomna!
Inskrivet 2016-01-24
prick
Verkstadsklubbens möteskalendarium är uppdaterat för år 2016 (Information / Möteskalendarium)
Inskrivet 2016-01-17
pr
 
logga