tl
 
logga historia
 
Verkstadsklubben vid Thermenius verkstäder i Hallsberg bildades den 29 mars 1938.
 
Verkstadsklubben har haft både uppgångar, nedgångar, medvind ocg motvind under åren som gått sedan uppstarten. Förhandlingsverksamheten är en prioriterad uppgift för att vara delaktiga i vad som händer på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö är viktig för oss allesammans så vår skyddsorganisation har många gånger haft mycket att ta tag i och vara delaktiga i. Studieverksamheten har genom åren skickat många medlemmar på olika kurser vilket bara är positivt. Konjunkturen påverkar starkt den branch vi arbetar inom vilket vi märkt av många gånger. Uppsägningar har drabbat oss ibland men även tvärtom när företaget anställer kan också vara intensivt.
 
Medlemsantal (ca antal):   Ordföranden:
1938 - 250 1938-1950 Karl Andersson
1948 - 225 1950-1955 Henry Zetterlind
1958 - 200 1955-1957 Åke Kjellman
1968 - 360 1957-1962 Knut Jansson
1978 - 450 1962-1971 Sven Johansson
1988 - 525 1971-1979 Knut Augustsson
1998 - 530 1979-1980 Jan Hättström
2008 - 560 1980-2008 Kent Ekström
2018 - 2008-2017 Börje Andersson
  2017-____ Henrik Zegelsson
   
2006 var det 613 anställda arbetare varav ca 605 var medlemmar. Detta var året med flest anställda innan krisen 2008-2009.
Efter alla uppsägningar som skedde under de åren var det som lägst ca 250 anställda arbetare kvar.
Klubben har alltid haft en hög anslutningsgrad vilket är mycket positivt.
 
Avdelningstillhörighet: När klubben bildades var de anställda medlemmar i Svenska Metallindustriarbetareförbundet avdelning 107 i Hallsberg. 1966 bildas avdelning 59 Södra Närke genom sammanslagning av 8 olika avdelningar. 2006 stängdes avdelningsexpeditionen i Hallsberg i och med att Metallindustriarbetareförbundet upphörde. Förbundet gick samman med Industriarbetareförbundet, nytt namn blev IF Metall och nya avdelningar skapades.
Vår klubb tillhör sedan dess IF Metall Avdelning 18 Örebro Län.
 
Om företaget: Under åren som gått har företaget bytt både ägare och ändrat namn. När klubben startade hette företaget Thermaenius men hade redan 1917 gått samman med Arvika-Verken. 1959 ombildas företaget till Arvika-Thermaenius AB för att 1960 köpas av Bolinder Munktell. Nytt namn är nu Bolinder-Munktell Hallsbergsverken. 1973 köper Volvo verksamheten och nu heter det Volvo-BM Hallsbergsverken. 1985 bildas VME-koncernen och heter VME Industries AB Hallsbergsverken från 1989. Nästa namnbyte blir när VME-koncernen blir ett helägt Volvobolag och får namnet Volvo Construction Equipment vilket sker 1995.
 

Notiser:
1967 fick 100 anställda arbetare sluta p.g.a. nedåtgående trend på världsmarknaden.
1971 och 1972 fick man ta till centrala förhandlingar rörande MTM panningfaktorer och 1976 för MTM ackorden. Vid några få tillfällen till har det varit central förhandlingar t.ex. 1984.
1974 var den en vild strejk, dock en mindre sådan.
Vid några tillfällen har facklig grundkurs genomförts lokalt på vår arbetsplats bl.a. 1978.
1980 var det stora problem på arbetsmarkanden med strejker på många arbetsplatser och lockout vilket bl.a. drabbade oss.
1991 och 1992 var det uppsägningar och återanställningar. Anställda hann knappt ut genom dörren innan de var åter.
2008-2009 var det hittills värsta året vad det gäller uppsägningar pga den ekonomiska kris som drabbade hela världen. Företaget varslade tre gånger om uppsägningar under dessa år och vi minskade från ca 560 medlemmar till ca 245 medlemmar.

 
Källor:
Minnesskrift till 50-års jubileumet 1988
Minneskrift Svenska metallindustriarbetareförbundet avd 59 Södra Närke
Skriften Aktiebolaget Joh.Thermaenius & Son en historisk berättelse.
Peter Thuresson
 
Har du minnen, berättelser, foton eller liknande som du tror skulle passa på denna sida är du välkommen att kontakta sekreteraren för klubben.
 
logga