tl
 
ÅRSMÖTE 21 FEBRUARI 2023 I MATSALEN PÅ VOLVO CE I HALLSBERG
 

Tisdagen den 21 februari var det dags för årsmöte. Det var 50 medlemmar anmälda till mötet varav 43 medlemmar närvarade. En person var tvungen att avvika innan omröstningarna så röstlängden fastställdes till 42 medlemmar. Dagordningen, verksamhetsberättelsen och en penna delades ut i samband med avprickning i närvarolistan.

Martin Gunnarsson, förbundssekreterare i IF Metall var inbjuden som extern gäst. Martin föreslogs till mötesordförande och valdes enligt förslag. När Martin tagit över klubban presenterade han sig och berättade om sin resa från industriarbetare till förbundssekreterare via klubbordförande och avdelningsorförande.

Det genomfördes val till ordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleanter, revisorer, kontaktombud mm. Det var övernomineringen tilI styrelsesuppleant och omröstning genomfördes. Resultatet var väldigt jämt och valberedningens förslag fick mest röster. Olivia hade valt att inte ställa upp på omval som kontaktombud och ungdomsansvarig och vi tackar henne för denna tiden och välkomnar tillbaka som företroendevald längre fram.

Vi fick höra flera rapporter - bemanning/personalläget, läget i avtalsrörelsen, avdelning 18 om flytt/studier/dess kommittéer, klubbens nomineringar till avdelning 18 samt att vi skulle sett tre filmer om inflation/avtalsrörelsen men fick bara igång en film.

En fråga kom upp om medelåldern och svaret är utskickat i Facebookgruppen efter mötet.

Mötet avslutades med att Henrik tackade vår gäst med en gåva i form av en Dumpermodell, alla medlemmarna fick en gåva och sedan serverades landgång och semla.

Ett stort tack till alla mötesdeltagare från styrelsen.

 
bild 1 bild 2 bild 3
bild 4 bild 5

bild 6

(foton: Inga Vintervärn och Henrik Zegelsson)
 
logga